Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Novads vai pilsēta:
Pilsēta vai pagasts:
Adrese:
Pasta indekss: LV-
Mājas telefona Nr:
Mobīlā telefona Nr:
E-pasts:
Skola:
Vidējā atzīme vidusskolā:
Atzīmes vidusskolā:
Iegūtās godalgas/ atzinības
mācību/ sabiedriskā darbā valstī un novadā
(vidusskolas periodā):
Augstskola kurā stāsies:
Fakultāte:
Studiju programma:
Otra augstskola kurā stāsies:
Fakultāte:
Studiju programma:
Ziņas par Ģimeni
Tēva darbavieta, amats, vidējie ienākumi mēnesī:
Mātes darbavieta, amats, vidējie ienākumi mēnesī:
Vidējie ienākumi uz vienu cilvēku ģimenē eiro: Eur
Bērnu skaits ģimenē:
Vecākiem apgādībā esošie bērni:
Informācija par rekomendācijām
Vārds, uzvārds:
Darba vieta, specialitāte:
Telefons:
Rekomendācijas teksts:
  • pamatojums stipendijas nepieciešamībai;
  • informācijas par ģimenes sastāvu;
  • ģimenes materiālā situācija;
  • kandidāta sabiedriskās aktivitātes.
Vārds, uzvārds:
Darba vieta, specialitāte:
Telefons

Rekomendācijas teksts (ne vairāk 1000 zīmes):
Informācija, kas ierakstīta pirmajā rekomendācijā,
lūdzu, neatkārtot otrajā rekomendācijā.

  • pamatojums stipendijas nepieciešamībai;
  • informācijas par ģimenes sastāvu;
  • ģimenes materiālā situācija;
  • kandidāta sabiedriskās aktivitātes.

Esmu iepazinies ar paziņojumu par saviem personas datiem un piekrītu to apstrādei: