2014./2015. mācību gada 1.septembris Vītolu fondā

,,Iegūt izglītību nozīmē iegūt tiesības uz nākotni. Nav drošāka ceļa tautai uz spožu un laimīgu nākotni kā izglītība. „ (J.Akuraters)

Vītolu fonds jauno mācību gadu sāk ar 601 stipendiju spējīgiem, centīgiem maznodrošinātiem jauniešiem.

1. septembris - diena, kad atvadīties no vasaras un sasveicināties ar rudeni. Tas ir jauns posms, atbildīgāks un nopietnāks, kas prasīs daudz spēka un pacietības. 1.septembri nevar nepamanīt - tas ienāk ikviena dzīvē caur mazu un lielu bērnu pošanu skolai, laba vēlējumiem studentiem, iedvesmot gataviem pasniedzējiem, caur rudens ziedu pušķiem, priecīgu  satraukumu un jaunu apņemšanos.

Tas ir jaunu mērķu izvirzīšanas un nopietnu lēmumu pieņemšanas laiks un arī gandarījuma pilns laiks visiem 173 Vītolu fonda ziedotājiem, kuru labā griba ļāvusi 601 jaunietim uzsākt un turpināt  studijas kādā Latvijas augstskolā. Viņi apņēmušies sniegt atbalstu visdārgākajam – mūsu tautas rītdienai, jo tikai izglītots cilvēks var būt patiesi brīvs un veidot savu un savas zemes nākotni.

Stipendijas ir no 1500 EUR  līdz 2500 EUR. Ar 410 stipendiātiem līgumi tika pagarināti, 191 ir jauns stipendiāts, bet 46 talantīgi jaunieši vēl palikuši kandidātu sarakstā. Vītolu fonds šajos 12 darba gados ir pierādījis, ka ziedotāju sniegtais atbalsts ir nopietns ieguldījums Latvijas nākotnē.  Fondā izskoloti vairāk ka 1500 studentu. Viņi atraduši darbu, turpina studijas maģistratūrā, doktorantūrā. Īstenojot VF vēlējumu: ”Sasniegt tādu dzīves līmeni, lai varētu atgriezties un palīdzēt citiem, mūsu bijušie stipendiāti ziedo „Draugu stipendijai’. Šogad patiecoties sadarbībai ar ZIEDOT. LV un daudzu cilvēku ziedojumiem šogad būs 9 Draugu stipendijas.

Paldies par atbalstu ziedotājiem no Latvijas, Kanādas, ASV, Anglijas, Austrālijas, Zviedrijas, Vācijas, Venecuēlas.

2014./2015 mācību stipendijas: 

Mūža stipendijas

Vītolu fonda, In Memoriam Biruta Rubess, Osvalda un Ilgas Kēses (Selonijas) fonda, Jaunsardzes fonda, Ērikas Rītiņas ģimenes piemiņas, Alfreda un Sarmītes S.Gravu ģimenes, Arņa Tiliba piemiņas, Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas, Emmas A. Kampes piemiņas, Miķela un Ievas Gravu piemiņas, Vairas Vīķes - Freibergas, Korp!Spīdola, Kanādas un ASV latviešu devums, Vairas Vīķes - Freibergas, Korp! Spīdola, Vilhelmīnes Līnas Ozolas piemiņas, Evarista un Mārītes Bērziņu, Kārļa Cīruļa piemiņas, Oskara un Irenes Dumpju, Annas un Jāņa Cerbuļu piemiņas, Jāņa Arvīda Bungs un Metas Kalniņas-Bungs piemiņas, Kornēlija Dinberga piemiņas, In Memoriam Dagnija Strautnieks, "Daugavas vanagu" Toronto nodaļas, Paula un Ariadnes Dzintaru, LAB-AN, Leopolda Sīpoliņa piemiņas, Viktorijas Mickānes piemiņas, Mirdzas un Zelmas Lūsis piemiņas, Jura Melbārža piemiņas, Astrīdas un Laimona Jansonu, Birutas un Daumanta Heisteru, Birutas un Dzintara Abulu ģimenes, Valža Muižnieka piemiņas, Ārstu  Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas, Karakasas dāmu komitejas, „Daugavas vanagu” Kanādas valdes, Ritas (Saulītes) Petričekas piemiņas, Metas Ūdres piemiņas, Veras Diwisch, Dr.Emīla Osis un Daces Muriks-Osis, Hugo un Mirdzas Karlsson piemiņas, Māmulītes, Emīlijas Krūss piemiņas, Pauderu ģimenes, Mairas Zālītes-Turaids piemiņas, Visvalža un Māras Sniedzes, Veltas Skultānes piemiņas, Viļa M.Barēvica piemiņas, Asjas un Berndta Everts  piemiņas un Anonīmā ziedotāja stipendija.

 

Fondu stipendijas

Zvejnieku ģimenes, Arnolda un Helēnas Sildegu fonda, Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda, "Daugavas vanagu" Melburnas nodaļas, "Daugavas vanagu" Anglijas fonda, Latviešu fonda - Kārļa Irbīša piemiņas, Talsu novada fonda,  Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonda, ABLV Charitable foundation stipendija.  

 

Organizāciju stipendijas

Pasaules Brīvo latviešu apvienības, Saginavas Latviešu kluba, Adelaidas Latviešu biedrības - Benitas Vembris piemiņas, Rīgas Hanzas Rotari kluba, Korporācijas Fraternitas Lataviensis - Alfreda un Almas Apses piemiņas, Latvijas Zonta klubu, Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē stipendija, Sidnejas Latviešu biedrības – Elvīras Palavas piemiņas, Monreālas Latviešu sabiedriskā centra, Zviedrijas un Latvijas Rotari fonda, Akadēmiskās vienības "Līdums" stipendija.

 

Uzņēmumu stipendijas

SEB, SEB Wealth Management, „Danske Bank”, LPKS LATRAPS, SIA „Kurekss”, SIA „Apsīte”, ERGO, Byko-Lat, Puratos Latvia, „Kurzemes granulas”, SIA „Kokpārstrāde 98”, SIA „Didrihsons arhitekti”, SIA „Zaļā josta”, „Pure Chocolate”, SIA „Valler”, „Mandatum Life”, EY, SIA „Lāčplēša centrs”, SIA „Euroskor Latvijā”, Raidla Lejiņš & Norcous, AKA 3, „Saules Aptieka” stipendija.

 

Privātpersonu stipendijas

Jura Vītola R. piemiņas, Andreja Alfrēda un Silvijas Zeltkalnu, Īras un Pētera Bolšaitis, Aivara Andersona ģimenes, Viļa un Carolinas Vītolu, Viļņa Viktora Šveics, Leopolda un Kristīnes Klišānu, Līgas Korsts Streipas un Laimona Streipa, Buduļu ģimenes, Dulcie un Andreja Ozoliņu, Annas Māras Hrgetič, Kristian Hrgetič, Pētera Hrgetič,  Ata Bredovska un Balvas Kūlas Bredovskas, Gundara un Astrīdas Strautnieku, In Memoriam Gaida Rīsbergs, Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas,  Guntara Kokoreviča,  Gunāra un Ināras Reiņu, Jura Gravas piemiņas, Āboliņa-Elsiņa, Andra un Holly Āboliņu, Ingrīdas Ķirses, Maldas un Raimonda Vernera Dzelzkalns, Renātes un Gunāra Duburu, Baibas Ināras Cīrules piemiņas, Aivara Sluča, Ineses Auziņas Smitas un Rodžera Smita, Mācītāja Arveda Celma piemiņas, Intas Ķirses, Tania S.Sweet piemiņas, Artūra Cipuļa piemiņas,  Zirģeļu ģimenes piemiņas, Zelmas Grīnfeldes-Brežinskis piemiņas, Ernas Bertas Meijas Gurķis un Veltas Meijas Gipters piemiņas, Ernas Bertas Meijas Gurķis piemiņas, Māra un Elitas Jurēviču,  Kristīnes Anstrats un Janet Geovanis, Vaidas Miķītes Jordan, Neal F.Jordan, Rasmas Balodes piemiņas, Hugo un Eleonoras Streipu piemiņas, Patrīcijas Streips piemiņas, Andra un Daces Dārziņu, Mirdzas un Alfreda Grāmatiņu piemiņas, Sandras Kalnietes, Pēteŗa Pētersona un Aivara Ivara Jura Sinkas,  Anitas un Georga Andrejevu, Jāņa Neiburga un Natālijas Riters-Neiburgas, Noras Mičules, Edvīna Samuļa, Valdas un Jāņa Kārkliņu, Cerbuļu ģimenes, Sven un Kristina, Ilmāra Lazovska piemiņas, Laimas Speakman-Brown piemiņas, Annas Pāvulānes piemiņas, Viļņa Plūmes piemiņas stipendija Aizkraukles attīstībai, Sandras Pētersons-Ādolfa Sīļa, Edwarda Dunēna-Ādolfa Sīļa, Prof.Edgara Imanta Siliņa piemiņas, Viktora Kanberga piemiņas, Bertas Elīzas Pilskalnes (dzim.Bērziņa) piemiņas, Jevgenija un Olgas (dzim.Rubene) Petričeku piemiņas, Lidijas un Bertrama Rozenbergu piemiņas, Elzas Ķezberes piemiņas, Elgas Rodzes-Ķīselis piemiņas, Viestura Neimaņa, Ausmas un Kārļa Bļodnieku, Advokātes Ilzes Šulces,  Ainas Kļaviņas piemiņas, Valdas Neimanes piemiņas, Ērika Brītiņa piemiņas, Tālbraucēja kapteiņa Laimoņa Kļaviņa piemiņas, Jāņa Tauriņa, Beņķu-Rubeņu ģimenes, Kārļa Kleina, LU docenta Jāņa Fridrichsona piemiņas, Vaino V.Keelmann, Raymond Lawrence Drake,  Matīsa Kukaiņa, Alberta Caunes, Ilmāra un Benitas Riekstiņu, Egona un Ritas Kaimiņu, Arnolda un Ilgas Matildes Vasarāju piemiņas, Gunāra Meierovica piemiņas,  Arhitekta Egila Taņņa piemiņas, Maijas Sinkas-Gobiņas, Grencbergu dzimtas, Montas un Anša Grasmaņu, Viļa Vītola 80 gadu jubilejas, Andreja Isajeva ģimenes,  Nikolaja Bulmaņa piemiņas, Valijas Otlans piemiņas, Valdemāra Ruļļa piemiņas, Andrieva Eiches piemiņas, Lindas Ezergailis, Skaidrītes Otty Udrow piemiņas, Vilmas un Jēkaba Ķiršu piemiņas, Ādolfa Sīļa piemiņas, Prof.Jāņa Gablika piemiņas, Bijušo stipendiātu, Draugu stipendija.

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Raksti mums