Astrīdes Ivaskas piemiņas stipendiju saņem Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktorantūras studente.

No kreisās: Anita Rožkalne, stipendiāte Madara Eversone, Ilze Gulēna, Lalita Rūta Muižniece

“Mārtiņrožu un miglas
vijīgās villainēs tīta
saujiņa atmiņu: vieglas
un smagas, plūksnas un svins.”
/Astrīde Ivaska/

10. novembrī Anitai Rožkalnei, Ilze Gulēnai un Lalitai Rūtai Muižniecei klātesot, tika pasniegta Astrīdes Ivaskas piemiņas stipendija Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes, Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktorantūras studiju programmas studentei Madarai Eversonei. Stipendiju pasniegšanas laikā atmiņu stāstos tika atsaukta dzejnieces dzīve, ar kuru iespējams iepazīties Anitas Rožkalnes grāmatā “Lauva. Astrīde Ivaska”.

Astrīde Ivaska ir dzejniece, atdzejotāja, latviešu literatūras popularizētāja. Ilgus gadus viņa ASV darbojusies žurnāla «Jaunā Gaita» redakcijā un žurnāla «Ceļa Zīmes» redakcijas kolēģijā. Dzeju Astrīde Ivaska publicējusi kopš 1959. gada. Dzejniece saņēmusi Zinaīdas Lazdas balvu, Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda Goda balvu, Jāņa Jaunsudrabiņa prozas balvu un Kārļa Goppera fonda balvu, kā arī par mūža ieguldījumu 2008. gadā. Astrīde Ivaska bija Latvijas PEN kluba biedre, Latvijas Rakstnieku savienības biedre kopš 1993. gada un arī Īrijas Rakstnieku savienības biedre. 2001. gadā viņa saņēmusi arī IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. 2015. gadā marta nogalē Astrīde Ivaska aizgāja Mūžībā. Atvadoties radi un draugi bēru ziedu vietā ziedoja Astrīdes Ivaskas piemiņas stipendijai. Stipendijas koordinatore ir Ilze Gulēna. 
Dzejnieces piemiņai ziedojuši: Velga un Ģirts Jānis Zēgneri, Lalita Rūta Muižniece, Anita Rožkalne, Jānis Kažociņš, Sarmīte Astrīde Andersone-Šveice, Ināra Reine, Ilze Gulēna, Anita un Guntis Liepiņi, Dzintra Bungs, Baiba Ingve Liepiņa, Ruta Zadziorska, Baiba Anda Rubesa, Pēteris Cielavs, Maija Sinka, Ingrīda Meirovica, Aija Ebdene un Valters Nollendorfs, Inga Ligere, Jānis Zeltiņš. 
Liels paldies Ilzei Gulēnai, Lalitai Rūtai Muižniecei un Anitai Rožkalnei par ieguldītajām pūlēm!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Raksti mums