Atvadu vārdi ziedotājam Jurim Cīrulim!

Nemeklē mani kapā,
Ne debesu platībā.
Es dzīvošu mūžam tikai visā,
kas reiz man bija tuvs.
/Baiba Cīrule/

Juris Cīrulis

Tik bagāts mūžs - tas virknējies no dienām, nedienām, bijis pilns raiba prieka un reizēm arī melnu sāpju un pelēka grūtuma. Tik bagāts mūžs, kuru godam aizvadījis vienkāršs, darbīgs, savus tuvos bezgala mīlošs cilvēks Juris Cīrulis - viņa dvēsele no šīs zemes atvadījās 2017. gada 24. februārī Kanādā, Toronto.

Juris Cīrulis dzimis 30. novembrī 1931. gadā, Pļaviņās. Bēgļu gaitās kopā ar tēvu un māti devās uz Vāciju. Sešpadsmit gadu vecumā Juris Cīrulis devās pieredzes meklējumos uz Angliju, kur nostrādāja trīs gadus. Pārceļoties uz dzīvi Kanādā viņš aktīvi nodarbojās ar sportu. Tur viņš satika Baibu un 1958. gadā nodibināja ģimeni, Viņš ļoti mīlēja savu sievu, un Baiba, kā viņa pati kādā dzejolī teikusi, Jurim bija kā ,,...darbīga kamene rudens asteres ziedlapā; rasas lāse rītā, sārta mākoņu grēda vakarā, pirmais baltais sniegs ziemas pusnakts tumšumā...” Laulībā dzimušas divas meitas Laura un Renāte. Diemžēl 2007. gadā pēc cīņas ar slimību, Baiba Cīrule devās Mūžībā. Godinot sievas piemiņu, Juris Cīrulis dibināja stipendiju topošajiem latviešu valodas nozares speciālistiem.

Jurim Cīrulim nav bijis viegls mūžs, jo gadu pēc sievas aiziešanas viņš piedzīvoja vēl vienu smagu dzīves pārbaudījumu - meitas Lauras, apdāvinātas gleznotājas, aiziešanu Aizsaulē. Otra meita Renāte dzīvo Bowmanvillē, kur izaudzinājusi četrus bērnus, vēlāk kuplinot dzimtu ar diviem mazbērniem.

Jura Cīruļa kaislība bija mūzika - otrā mīlestība pēc sievas Baibas. Viņš mācījies dziedāt pie Marisa Vētras un Karaliskā Mūzikas Konservatorijā. Dziedājis Kanādas Operas, Ivan Romanoff un vairākos baznīcas koros.  

Ir tādi cilvēki, kuri dzīvo klusi, nemanāmi, bez skaļiem vārdiem un sevis izrādīšanas. Viņu spēks un devums šai pasaulei un līdzcilvēkiem slēpjas prasmē allaž būt blakus, palīdzēt un būt tam stiprajam balstam, kurš palīdz noturēties un augt, un sniegties pret gaismu. Tāds stiprais balsts savējiem allaž ir bijis Juris Cīrulis - gan sievai Baibai, gan meitām Renātei un Laurai, gan mazbērniem, gan ikvienam, kuram bija nepieciešama palīdzība. Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Raksti mums