Atvadu vārdi ziedotājam Uldim Gravam.

 
Uldis Grava

Cilvēks. Enerģisks. Darbīgs. Neatlaidīgs. Azartisks un drosmīgs. Cilvēks... Bet visupirmām kārtām Latvietis, savas vienīgās un mūsu kopīgās Tēvzemes patriots, par kuru laikabiedri teikuši: ,,..viņš ir viens no retajiem idejiskajiem cilvēkiem, kas spēj ikvienu ieceri novest līdz galam», jo īpaši, ja tā vērsta uz Latvijas attīstību. Tāds bija Uldis Grava no Liepājas, viens no redzamākajiem, darbīgākajiem, ietekmīgākajiem trimdas un nu jau arīdzan laimīgi apvienotās latvju tautas pārstāvjiem. Tagad diemžēl jāteic - bija, jo 19. janvārī viņš tika aizsaukts Mūžībā.

Latviešu sabiedrisko darbinieku vidū tikai retais ir strādājis ar tādu atdevi un sekmēm, kādas savā dzīves laikā ir sasniedzis gandrīz visu galveno trimdas organizāciju kādreizējais vadītājs Uldis Grava. Viņš dzimis 1938. gada 1. aprīlī Liepājā. 1944. gadā ģimene devās bēgļu gaitās uz Vāciju, tad uz ASV. Tur Uldis beidzis vidusskolu, Kolumbijas universitāti un Ņujorkas universitāti, strādāja par statistiķi un tautsaimniecības analītiķi, lasīja lekcijas Ņujorkas St. John universitātē, Džordžtaunas universitātē Vašingtonā un Kārļa universitātē Prāgā, Čehijā.

Uldis Grava bijis PBLA priekšsēdētājs (arī tās dibinātājs), baltiešu vadītājs Eiropas Drošības un sadarbības līguma parakstīšanas konferencē Helsinkos 1975. gadā, PBLA valdes priekšsēdis kopš 1972. gada, vadījis ALA valdi, bijis Latvijas Brīvības fonda dibinātājs, darbojies Ziemeļamerikas Latviešu kultūras fondā, Latviešu apvienībā Čehijā un Slovākijā, Ņujorkas latviešu organizāciju padomē, Studentu korporācijā Lettonia, Amerikas Latviešu jaunatnes apvienībā.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Uldis Grava no 1992. līdz 2002. gadam darbojās Radio Brīvā Eiropa Prāgā un Minhenē. No 2002. līdz 2004. gadam Uldis Grava bija Latvijas Televīzijas ģenerāldirektors, kopš 2004. gada - Liepājas pilsētas domes deputāts.

Viņa nopelni tikuši augstu novērtēti - Uldis Grava ir apbalvots ar "Daugavas vanagu" zelta nozīmi, ir Latvijas Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, viņam piešķirta Pasaules brīvo latviešu apvienības 2005. gada balva, Saeimas medaļa, Liepājas Atzinības raksts, Apspiesto nāciju komitejas prezidenta Eizenhauera medaļa, Augstākās komitejas Lietuvas Atbrīvošanas medaļa, Radio Brīvā Eiropa prezidenta balva. Uldis Grava ir arī autors autobiogrāfiskajam izdevumam ,,Tālumā, bet ne svešumā".

Vēl pavisam nesen Uldis Grava atzina: ,,..mūsu pienākums ir rūpēties par Latvijas brīvības un neatkarības nostiprināšanu. Agrāk tā bija jāizcīna, bet tagad jānostiprina,  jāturpina rūpēties par Latvijas identitātes noturēšanu.”  Viņš uzskatīja, ka izglītībai ir jābūt vienai no valsts prioritātēm, tāpēc 2008. gadā aizsākās Ulda Gravas sadarbība ar Vītolu fondu. Rīkojot savu 70 gadu jubileju, viņš aicināja dāvanu vietā ziedot jubilejas stipendijai. Radi, draugi, paziņas, darba un talanta pielūdzēji toreiz kopā saziedoja vairāk kā EUR 8080. Kā jau liels patriots savu stipendiju Uldis piešķīra novadniekam no Liepājas - LU  Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes studentam Jānim Saulītim.  Ik gadu viņš tikās ar  savu stipendiātu, priecājās  par puiša paveikto un nākotnes plāniem.

Ir janvāris, barikāžu atceres dienas. Savulaik uz barikādēm, cīnoties par Latviju, kopā ar mums stāvēja arī Uldis Grava. Un arī pēc tam – kopā ar mums. Un vēl ilgi- kopā ar mums. Ar savu tautu, ar saviem domubiedriem un mūžam - ar savu Tēvzemi.  

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Raksti mums