Ziedotāju saraksts

Ziedojuši:

RŪTA TREIKALIŠA                                     BAIBA BĀRTULE

JĀNIS LĀCIS                                               LĪGA RAKSTIŅA

MADARA ZVIRGZDIŅA                              SANDRA HENIŅA

ANNIJA BULLE                                           ANITA METLOVA

INNA ROZENŠTEINA                                 VITA DIĶE

LĪGA ZAĶE                                                  EVELĪNA TILLERE

RAIMONDS RITUMS                                  VILIS TILLERS

IVITA GOGUADZE                                      RALFS DIĶIS 

EDVARTS KRAKTS                                    TEO DIĶIS

LIENE POMMERE                                      IVETA SOŅECA

ANNA LOSĀNE                                          KRISTĪNE PĒČA

MAREKS SAVICKIS                                   EVA PĒRLE   

SIMONA KRAVCOVA                                ANDRA PEKŠA

VALDA BRŪVERE                                      KETIJA BĒRZIŅA

ARTŪRS DZENIS                                       SIGITA SALENIECE

LAUMA LUETA ZEBERIŅA                        INGUS DIĶIS

ALEKSANDRS PEĻŅA                               LINDA TILLERE

KARINA GORDIJENKO                              GINTS BOKUMS

AIVIS AGEJEVS                                         LAUMA JOKSTE

RAITIS BARDAVSKIS                                AIJA ZUČIKA

KRISTĪNE KRIŅĢELE                               LAURA BICĀNE

INDRA PAULA ŽUGA                                SANTA LOGINA

DAGNIJA VECSTAUDŽA                           AIJA MEŽALE

GUNTA PRIEDCĒLĀJA                              EVITA ŠERPA

MATĪSS AUGSTKALNS                             ANDA UZARE

LINDA BANKOVSKA                                  LĪGA ŠMATE

JEVGENIJA KALINČUKA                          ROBERTS VĪKSNA

BEATRISE DZĒRVE                                  ELVA EGLĪTE 

MĀRTIŅŠ INDĀNS                                    ZANE KURPA

LĪGA DREIJALTE                                      JĀNIS CAUNE

ANDA KABLUKOVA                                  LĪGA KURME

KRISTAPS GABRĀNS                              ANCE SAULĪTE

JĀNIS ERDMANIS                                    IEVA ZAĶE

ANNA ONIŠČENKO                                  ZANE TIMMA

JĀNIS SNIĶERIS                                       INGA STRAZDA

JĀNIS BEINERTS                                     ZANE LŪSE

ARTŪRS ORBIDĀNS                               AGIJA LĀCE

RŪDOLFS PRAULIŅŠ                             LĪVA PORIETE

MĀRTIŅŠ KRAUZE                                 ARTA KOČĀNE

EGITA ŠAICĀNE                                     JĀNIS BRUĢIS

LAIMA GRIŠKENA                                 SANTA KRAMPĀNE

RENĀTE SKAISTKALNE                         KSENIJA PURIŅA

LAINE BOGOMAZOVA                           AINĀRS KNOKS

EDGARS ROĻSKIJS                                  VIJA STEPIŅA

KRISTĪNE POKRATNIECE                       KĀRLIS KAROLIS

JANA VECSTAUDŽA                                DAINIS SILIŅŠ

INESE LOČMELE-JANSONE                   LINDA KRAUZE

ANDRA LAUVA-SALNAJA                        ZANDA ĀKULE

ESTERE VIĻUMA                                   GUNTA PORIETE

VIESTURS IVBULIS                                LUDMILA ŠVABE

EVIJA ŠVALKOVSKA                                BEĀTE SĀRTA

AMANDA MELNALKSNE                         ELĪNA LOCĀNE

KRISTĪNE ZARIŅA                                 ROBERTS VEINS

ROBERTS MOLOTANOVS                      SIGRĪDA REINE

ARTŪRS BARŠČEVSKIS                       MADARS KRIEVS

RAMONA VUCĀNE                                 SABĪNE PETKUS

SIGNE ADAMOVIČA                               MĀRTIŅŠ TILAKS

ARTŪRS RUNDZĀNS                             OSKARS BULLE

VALĒRIJS MIKALAUSKS                       RENIS LABZARS

SINTIJA STRAUTMANE                          ARTŪRS PUĶE

KATERĪNA MARDUSEVIČA                    AGNIJA DZELME

VIKTORIJA CAPA                                       ARITA DŪMA

INESE SIRICA                                           DAGNIS VASKS

PĒTERIS PUĶĪTE                                       LĪGA HENKE

LINDA FIĻIPENKOVA                              RIČARDS ZVEDRIS

GATIS MOLODCOVS                              OSKARS KRAKTS

MAIRIS ČUKURS                                         AGITA KEIŠA

JĀNIS FALTIŅŠ                                           AGITA IGAUNE

VILNIS LUBĀNS                                          ZANE ACTIŅA

TOMS DONERBLICS

PĀVELS ZUBOVICS

Paldies visiem ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums