Īras un Pētera Bolšaitis stipendiju pasniegšana korporācijas "Varavīksne" biedrēm.

No kreisās: stipendiāte Diāna Grīnvalde, Marta Daukšte un ziedotājs Pēteris Bolšaitis

2017. gada 6. martā atzīmējot literārās biedrības "Varavīksne" dibināšanu un Studenšu korporācijas "Varavīksne" aizsākumu, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā tika pasniegta Īras un Pētera Bolšaitis stipendija korporācijas biedrēm, kuras ir pierādījušas sevi ar aktīvu darbību akadēmiskajā un korporācijas vidē. Stipendijas saņēma starpaugstskolu maģistra studiju programmas 1. kursa studente Marta Daukšte un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures bakalaura studiju programmas 2. kursa studente Diāna Grīnvalde.

s!k! Varavīksnes biedre Marta Daukšte saņemot stipendiju teica: "Reinis Kaudzītis ir rakstījis, ka “jo tālāk jūrā brien, jo dziļāka tā top: jo tālāk zinības mācies, jo nepārbrienamas tās top.” Vēlos izteikt lielu pateicību par atbalstu Īrai un Pēterim Bolšaitis! Paldies, ka ticiet studentu spēkam un atbalstiet viņu mērķus ! Saņemtā stipendija tiks ieguldīta maģistra darba pētījumiem par drošu pārtikas ražošanu.” Paldies Īrai un Pēterim Bolšaitis par stipendijas dibināšanu, korporācijai “Varavīksne” un Kristīnei Tjarvei par sadarbību!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us