Ziedotāji Dzintars un Biruta Abuli tikās ar stipendiātiem.

No kreisās: ziedotājs Dzintars Abuls, stipendiāte Annika Jrgensone, ziedotāja Biruta Abuls, stipendiāti Kristīne Cālīte, Monta Cimdiņa un Deins Kindzulis. 

Dzintars un Biruta Abuli ik gadu viesojas Latvijā un aktīvi seko līdzi stipendiātu gaitām: RTU Būvniecības programmas studenta Deina Kindzuļa, RSU Fizioterapijas programmas studentes Montas Cimdiņas, LLU Veterinārmedecīnas studentes Kristīnes Cālītes un RSU Medicīnas programmas absolventes Annikas Jirgensones gaitām. Stipendiāti pēc tikšanās atzina, ka vienmēr nepieciešams tiekties uz augšu. Un labākais veids kā gūt panākumus ir uzklausot padomus, kurus sniedz ziedotāji Dzintars un Biruta Abuli. Paldies par tikšanos!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us