Edvīna Samuļa sarīkojuma „Stipendija par izcilību” apbalvošana.


Sarīkojuma "Stipendija par izcilību" stipendiāti un (pirmajā rindā, no kreisās) Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe, apmeklētāju centra "Naudas pasaule" vadītājs Jānis Motivāns, mecenāti Vilis Vītols  un Edvīns Samulis, Banku Augstkolas rektors Andris Sarnovičs.

19. aprīļa sarīkojumā Latvijas Bankā Edvīna Samuļa izcilības stipendijas saņēma 20 izcilnieki no dažādiem Latvijas novadiem. Stipendiāti ir no Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Rīgas Tehniskā universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Liepājas Universitātes, Rīgas Stradiņu universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes Augstskolas un Banku Augstskolas. Tie ir topošie skolotāji, datorzinību speciālisti, finanšu speciālisti, pārtikas tehnologi, fizioterapeiti, filologi, biologi un fiziķi.  Edvīna Samuļa lielo balvu - 400 EUR stipendiju saņēma Latvijas Universitātes 3.kursa students Andris Locāns. 250  EUR stipendiju saņēma 4.kursa studentes – Sindija Zēberga, Monta Vēza, Kristīne Ābelniece, Anna Ivanova, Laura Litavniece un Kristīna Garkule. 200 EUR stipendija tika piešķirta 3. un 2. kursa studentiem - Santai Elīnai Vorobjovai, Elva Girgžde, Madara Žukai, Eleonorai Garkulei – Gurēvičai, Agnesei Smilgai, Marikai Raguckai- Ragovskai, Uldim Lagzdiņam, Lienei Šokolaitei, Zanei Romanovskai, Guntai Ķesterei, Inai Skultei, Līvai Kalniņai un Andai Arkliņai. Edvīna Samuļa stipendijas septiņos gados saņēmuši 254 studenti, kopā šim mērķim ziedojis vairāk kā 130 000 eiro. Ziedotājs savā uzrunā stipendiātiem teica: „Jūs esat mūsu nākotne. Ar savu darbu Jūs ieliekat pamatus turpmākajā dzīves ceļā. Šodienas galvenais mērķis ir likt jums saprast, ka esat novērtēti un ka mēs ticam Jūsu turpmākajiem panākumiem!”
Sarīkojuma laikā jauniešiem bija iespēja apskatīt Latvijas Bankas apmeklētāju centru "Naudas pasaule" vadītāja Jāņa Motivāna vadībā. „Naudas pasaule” ir mūsdienīgs finanšu izglītības un informācijas centrs. Ekspozīcija veidota saskaņā ar principu: "Nāc, ieraugi, pieskaries, izpēti un apdomā!"; tā ir interaktīva, un informatīvos stendus papildina multivides prezentācijas, īsfilmas, datorspēles un dažādi pārsteigumi. Jānis Motivāns savā uzrunā izcilniekiem vēlēja konvertēt savus izcilos vērtējumus, pielietojot iegūtās zināšanas praktiski! Pēc interesantās ekskursijas, ziedotājs Edvīns Samulis aicināja stipendiātus uz svētku pusdienām. Pēc sarīkojuma, stipendiāti dalījās savās sajūtās: „Liels paldies E. Samuļa kungam par atbalstu, iedrošinājumu turpināt un doto pārliecību, ka viss izdosies. Šī stipendija motivē turpināt pilnveidoties un augt. Domāt, vērtēt, pārbaudīt, ieguldīt un konvertēt savas zināšanas - tās ir tās lietas, ko noteikti paņemšu sev līdzi no šodienas.”
Edvīns Samulis, ekonomikas zinātņu doktors, pats allaž ir bijis izcils savā jomā un nu augstu novērtē stipendiātu centību un sasniegumus. Viņš bijis ilggadējs vadošs darbinieks a/s ,,LODE”, a/s ,,Latvijas Unibanka”, Rīgas pilsētas pašvaldībā. Daudzpusīgās zināšanas ļāvušas Edvīnam Samulim kļūt par veiksmīgu uzņēmēju, šobrīd viņš ir Banku augstskolas goda profesors, vairāku SIA valdes loceklis, bet galvenokārt - mecenāts, labdaris, talantīgu jauniešu atbalstītājs. Ziedotājs sadarbībā ar Vītolu fondu jau kopš 2007. gada piešķir stipendijas.

Vītolu fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās.

Paldies ziedotājam Edvīnam Samulim, Latvijas bankai un  īpaši apmeklētāju centra "Naudas pasaule" vadītājam Jānim Motivānam!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Raksti mums