Gunārs un Ināra Reiņi palielina stipendiju skaitu!

No kreisās: stipendiāti Roberts Veins, Guna Barkāne, ziedotāji Gunārs un Ināra Reiņi, stipendiāti Rūdolfs Mesters un Ričards Grigonis.

Lieliskas ziņas nedēļas nogalē - Gunārs un Ināra Reiņi palielina stipendiju skaitu! Stipendija dibināta 2007.gadā, un tās mērķis ir atbalstīt maznodrošinātus, bet centīgus Latgales un Kurzemes novada jauniešus. Reiņu ģimene jau ir izskolojusi četrus jauniešus, divi studenti patlaban turpina studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē Meža fakultātē un Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē. No 1.septembra stipendiju skaits tiks palielināts. Gunārs un Ināra Reiņi katru gadu tiekas ar saviem stipendiātiem. Abi ziedotāji izglītību uzskata par ļoti svarīgu ieguldījumu, tāpēc sniedz atbalstu studijās latviešu jauniešiem. Viņu stipendiāts, LU Datorikas fakultātes students Ričards Grigonis raksta: „Liels paldies, ka turpināt atbalstīt manas studiju gaitas Latvijas Universitātē. Motivāciju un spēka devu sniedz Jūsu atbalsts un ticība man. Nekas nav vērtīgāks par sirsnīgu sarunu un vērtīgiem padomiem, ko sniedzāt man tikšanās laikā!”

Gunārs Reinis dzimis Liepājā dzelzceļnieka ģimenē. Bēgļu gaitās nokļuvis Polijā, Austrijā un Vācijā, kur 1948. gadā pabeidza Eslingenes latviešu ģimnāziju, tad izceļoja uz ASV un sāka studijas Riversaidē, Kalifornijā. Kalifornijas valsts universitātē Bekelejā ieguva bakalaura grādu inženierzinātnēs, sāka darbu Standard Oil of California, tad strādāja būvfirmā Bechtel Inc, darbojās enerģētikas (naftas, gāzes) ieguves, transporta un tirdzniecības sfērā.

Ināra Reine dzimusi Ludzas apriņķa Kārsavas pagastā. 1944. gadā ģimene devās bēgļu gaitās. Ināra ieguva bakalaura grādu inženierzinātnēs Kalifornijas valsts universitātē Bekelejā. Galvenā Ināras nodarbošanās ir bijusi datorprogrammēšana, papildus viņa ir izglītojusies un strādājusi krīzes centros un atkarībnieku rehabilitācijas centrā, nedēļas nogalēs – Ziemeļkalifornijas latviešu skolā.

Paldies ziedotājiem Gunāram un Inārai Reiņiem!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us