Jāņa Imanta Jentes testamentārais novēlējums 200 000 CAD Latvijas jauniešu izglītībai.

J
Jānis Imants un Ausma Jentes

Ir cilvēki, kuri, ilgus gadus dzīvojot svešā zemē, nekad neaizmirst savu Tēvzemi un dara visu, lai stiprinātu tās nākotni.  Tāds bija arī Jānis Imants Jente, kurš savā testamentā novēlēja 200 000 CAD Latvijas jauniešu izglītībai. Šo ziedojumu uzticēts pārvaldīt Vītolu fondam, un tas nozīmē, ka daudziem mūsu zemes jauniešiem būs lemts piepildīt savu sapni- iegūt augstāko izglītību.

Jānis Imants Jente dzimis Lielaucē, Latvijā, 1923. gada 23. jūnijā. Drīz ģimene pārcēlās dzīvot tuvāk Tērvetei. Jānis Imants Jente pabeidza Rīgā vidusskolu, tad tika iesaukts Valsts meža dienestā. 1944. gada beigās Jānis kopā ar tēvu un divām māsām pameta kaŗa postīto Latviju un devās bēgļu gaitās uz Vāciju- ģimene nokļuva bēgļu (DP) nometnē angļu zonā. Te Jānis sāka studijas Baltijas Universitātē Pinnebergā biznesa administrācijas jomā un vienlaikus strādāja nometnē. Tālāk ceļš aizveda uz Angliju, uz Īstbornu (Eastbourne), kur viņš tupināja studijas- šoreiz medicīnas māsu skolā Princess slimnīcā, tad- uz Kanādu, Ontario. Jānis  strādāja slimnīcā, tad birojā, lai iegūtu vērtīgu pieredzi administratīvajā darbā. Nopelnīto naudu viņš krāja un izmantoja, lai segtu izdevumus Rietumontario Universitātē (University of Western Ontario) bakalaura programmas studijām Biznesa administrācijā. Tad Jānis Imants Jente dabūja darbu Toronto Union Carbide uzņēmumā finanšu nozarē, kur viņš strādāja līdz pat aiziešanai pensijā . Viņš ieguva grāmatveža augstāko pakāpi (Chartered accountant -  Bilancspējīgs grāmatvedis), strādāja par grāmatvedi un pensionējās kā Union Carbide uzņēmuma Linde nodaļas finanšu kontrolieris (menedžeris). 1962. gadā Jānis panāca savas mātes pārcelšanos no okupētās Latvijas uz Kanādu, tā pēc 18 gadiem beidzot apvienojot visu ģimeni.

Dzīvojot Toronto Jānis apprecējās ar Ausmu Lapiņu, un līdz 1967. gadam viņi jau bija iegādājušies māju un savu ģimeni kuplinājuši ar dēlu un meitu- Ritu un Juri.

Jānis sāka aktīvi darbojās arī latviešu sabiedrībā. 1964. gadā Jānis tika ievēlēts Latviešu kredītsabiedrības valdē, un šo pienākumu viņš veica 40 gadus, turpat desmit gadus Jānis bija valdes priekšsēdis. Jānis bija latviešu korporācijas Fraternitas Lataviensis biedrs. Korporācijā viņš  darbojās vairāk nekā 50 gadus, ieņemot dažādus amatus, pārskatot finanses un korporācijas darbību. 1984. gadā Jānis pievienojās Toronto latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Austrumu draudzes valdei, kalpojot gan par draudzes priekšnieku, gan priekšnieka vietnieku. Jānis gadu gaitā ir darbojies arī  veco ļaužu nama ,,Kristus Dārzs”  valdē, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā (LNAK) valdē un Toronto Latviešu pensionāru apvienības revīzijas komisijā. Savu pieredzi grāmatvedībā Jānis neliedza arī Daugavas Vanagu organizācijai.

Jānis Imants Jente nežēloja laiku arī savas dzimtenes labā. 2005. gadā viņš  brīvprātīgi strādāja vienu semestri Latvijas Universitātē, mācot biznesa administrāciju. Novērtējot Jāņa darbību latviešu labā Latvijā un ārzemēs, 2006. gadā Latvijas valdība piešķīra viņam Triju Zvaigžņu ordeni.

Pēdējos dzīves gadus Jānis baudīja, pavasarī un vasarā rosoties dārzā, rudenī un ziemā apmeklējot pensionāru saietus un dievkalpojumus, lasot grāmatas un klausoties mūziku. Jānis Imants Jente aizgāja mūžībā 2015. gada 2. februārī Toronto, Ontario.

Ar dzīvesbiedri Ausmu kopā pavadīti daudzi laimīgi gadi. Ausma Jente (dzimusi Lapiņa) dzimusi 1923. gada 12. septembrī Krimuldas pagastā. Ausma studējusi mājturību vidusskolā Zaļeniekos, bet to nepabeidza kaŗa dēļ. 1944. gada 8. novembrī viņa devās ar kuģi uz Dancingas ostu Vācijā. Vācijā Ausma uzturējās vairākās vietās, beidzot apstājoties Bedlines ciemā.  No Vācijas 1947. gada aprīlī Ausma devās uz Leičesteru Anglijā, kur sāka mācīties slimnīcas skolā par medmāsu. To viņa absolvēja ar vispārējās aprūpes medicīniskās māsas sertifikātu (Certificate of proficiency in general nursing). Drīz pēc tam Ausma devās uz Kanādu, Toronto, kur sāka darbu Women's College slimnīcā. Ausma darbojās arī Toronto Latviešu medicīnas māsu organizācijā.

Kad pasaulē ieradās dēls, Ausma beidza strādāt un pavadīja laiku, audzinot bērnus.Viņa nodarbojās ar savu vaļasprieku, šūšanu, un citiem rokdarbiem, kā arī iesaistījās latviešu sabiedrības notikumos.

Kopš 1970. gadu vidus Ausma reizi nedēļā brīvprātīgi strādāja Women's College slimnīcā neatliekamās palīdzības nodaļā. Brīvprātīgo darbu viņa beidza 1988. gadā.

Ausma Jente aizgāja Mūžībā 2006. gada 6. jūnijā.

Jānis Imants un Ausma Jentes allaž augstu vērtējuši izglītības lomu cilvēka dzīvē. Jāņa Imanta Jentes lēmumu testamentā atvēlēt līdzekļus Latvijas jauniešu izglītībai atbalsta arī viņa tuvinieki. Savukārt lielu palīdzību dokumentu kārtošanā  Jentes ģimenei un Vītolu fondam sniegusi Latviešu kredītsabiedrības valde. Bet īpaša pateicība pienākas Mārim Pauderam, kurš allaž konsultē un atbalsta visus Kanādas latviešus, kuri vēlas dibināt stipendijas Latvijas jauniešu atbalstam izglītības iegūšanā.
Šī stipendija- nozīmīgs atbalsts Jāņa Imanta Jentes Tēvzemes jauniešiem- mūsu zemes nākotnei, un vienlaikus tā ir apliecinājums īstena latvieša dzimtenes mīlestībai.

 

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us