Noslēdzies konkurss uz 2018./2019. mācību gada “Vītolu fonda” administrētajām stipendijām.

Vītolu fonds jau sešpadsmit gadus aicina maznodrošinātus, centīgus un talantīgus jauniešus pieteikties uz administrētajām stipendijām. Ik gadu konkurss ilgst no 15. janvāra līdz 1. martam.

2018./2019. mācību gada stipendiju konkursā tika iesniegti 285 pieteikumi no dažādiem Latvijas novadiem, to skaitā ir 12 bāreņi, 94 jaunieši, kas aug nepilnās ģimenēs, un 41 kandidātam ir piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss. Tomēr, neraugoties uz sarežģītajiem sadzīves apstākļiem, 54 no šiem jauniešiem ir izcilas zināšanas, jo viņu vidējā atzīme vidusskolā ir 9 un augstāka, izcīnītas godalgotas vietas starpnovadu un valsts olimpiādēs.

Katram kandidātam ir savs dzīvesstāsts, kuru fonda padome ar īpašu uzmanību izvērtē. Šogad starp kandidātiem ir meitene Paula, kura pēc mazas lauku pamatskolas beigšanas tika uzņemta Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā. Diemžēl materiālo apstākļu dēļ meitene neuzsāka mācības ģimnāzijā, bet turpināja tās lauku vidusskolā. Meitene dzīvo kopā ar mammu, kas ir invalīde. Pirms vairākiem gadiem Paulas mammai sākās nopietnas veselības problēmas, un viņai tika amputēta kāja. Vienīgie ģimenes ienākumi ir invaliditātes pensija un pabalsts. Paula katru gadu vasaras brīvlaikā strādā, lai varētu kaut nedaudz nodrošināt ģimeni ar nepieciešamo. Viņa vēlas studēt informāciju tehnoloģijas. Šādu sarežģītu dzīves stāstu ir daudz, un katrs no šiem jauniešiem ir pelnījis atbalstu, lai īstenotu sapni iegūt augstāko izglītību.

Lai 2018./2019. mācību gadā Vītolu fonds varētu dot iespēju šiem talantīgajiem jauniešiem uzsākt un turpināt mācības, ir nepieciešamas 673 stipendijas. Esošo ziedotāju atbalsts un ieguldījumi neaizskaramajā kapitālā šobrīd nodrošina 531 stipendiju, bet vēl 142 jauniešiem stipendiju trūkst. Jauniešiem stipendijas tiek piešķirtas vairāku gadu garumā, kamēr tiek studijas beigtas vai palīdzība vairs nav nepieciešama.

Vienai gada stipendijai nepieciešams 2000 EUR. SIA “Kurekss” un SIA “Apsīte” īpašnieks Arnis Apsītis, kurš ik gadu piešķir 38  stipendijas, saka: “Diemžēl ir pārāk daudz cilvēku, kam neklājas tik labi, kā gribētos. Sliktā ziņa ir tā, ka visiem palīdzēt mēs nevaram, lai kā to vēlētos. Taču labā ziņa, ka katrs no mums var palīdzēt kādam, kam šis atbalsts ir vajadzīgs, un kopā mēs varam palīdzēt daudziem. Jo vairāk ir mūsu, jo lielākam skaitam jauniešu mēs varam palīdzēt. Tādai jābūt lietu dabiskajai kārtībai, ka labums, kas gūts Latvijā, tepat arī tiek vairots. Izglītība ir tā, kas dod iespēju atraisīt to, kas katrā jaunietī ir ielikts no dabas.”

Visaugstākais Vītolu fonda darba novērtējums ir izskolotie jaunieši – kopā 2 900 jaunie speciālisti.Vairāki bijušie stipendiāti ir atgriezušies fondā kā ziedotāji, piemēram, Andrejs Isajevs, Mečislavs Maculēvičs, Jānis Caune un Edgars Poļanskis. Viņi savu labo gribu pamato ar “domino kauliņa efektu”, kas ir bijis viņu veiksmes atslēga uz panākumiem. Stipendija ir pirmais ,,domino kauliņš”, kurš radījis ķēdes reakciju citiem labajiem darbiem.

Tuvojas pavasaris - laiks, kad mostas daba un cilvēki aktīvi nododas plānošanas darbiem - ne tikai mājā un dārzā darāmiem, bet arī ar sirdi paveicamiem. Tā arī Vītolu fonds ik gadu šai laikā domā par jauniešiem, kuri bez finansiāla atbalsta nespēs uzsākt studijas septembrī. Vēlamies jau pavasarī dot viņiem drošību un sirdsmieru, ka savu sapni par izglītību viņi varētu piepildīt. Aicinām arī Jūs dibināt savu stipendiju Latvijā!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Raksti mums