Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts ziedotājam Atim Bredovskim

2020. gadā apritēja 70 gadi kopš dienas, kad tika dibināta "Daugavas vanagu" Toronto nodaļa, kuras rindās tika aicināti tie latvieši, kuru sirdis pieder Latvijai, latviešu tautai un valodai. Jubilejas gadā organizācijas un tās biedru ieguldītais darbs ir ticis novērtēts – Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2020. gada 30. oktobrī nolēma atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 11. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni ilggadējo Kanādas latviešu sabiedrisko darbinieku un mecenātu, organizācijas “Daugavas Vanagi” Toronto nodaļas vadītāju Ati Otto Bredovski.

Ata Bredovska paveiktais Latvijas labā liecina par patiesu patriotismu un vēlmi darīt visu iespējamo, lai mūsu kopīgā Tēvzeme uzplauktu. Viņa lielākais ieguldījums un devums Latvijai ir darbība "Daugavas Vanagu" Toronto nodaļā – tai veltījis vairāk nekā 20 gadus, bet 10 gadus ir DV Toronto nodaļas priekšsēdis. Viņš organizējis "Daugavas vanagu" darbu un pateicoties ziedojumiem, skolēni Latvijā devušies izzinošās ekskursijās, sirmgalvji saņēmuši palīdzību un tik svarīgo atbalstu gan Tēvzemē, gan Kanādā, atbalstīts "Kristus dārzs", svētdienas skolas, vasaras nometnes un izveidotas prakses vietas Latvijas jauniešiem.

Atis Bredovskis ik gadu aicina un vāc līdzekļus labdarībai, pats nesaņemot atalgojumu par to – 13 gadu laikā sekmējis vairāk nekā 800 000 EUR lielu ziedojumu stipendijām Latvijas studentiem, lielu daļu no šīs summas ziedojis pats no privātiem līdzekļiem. 2006. gadā dibinājis Ata Bredovska un Balvas Kūlas-Bredovskas stipendiju. Savu lēmumu viņš toreiz pamatoja: "Esmu lielā pārliecībā, ka Latvijai jāizglīto jaunā paaudze. Darīšu visu iespējamo, lai Vītolu fonds turpinātos un veiktu visu iecerēto un vēl to, ko varam tikai iedomāties. Latvijas nākotne ir jaunie. Latvija pasaulē var iziet tikai ar cilvēkiem..."

Brīvajā laikā Atis Bredovskis trenējās airēšanā – viņš bijis Kanādas un Ziemeļamerikas meistars šai sporta veidā, kā tiesnesis piedalījies Monreālas olimpiskajās spēlēs. Viņš strādājis par zīmētāju un dizaineru, studējis vadības zinātnes Rayersona institūtā, 30 gadus vadījis “O’Connor Tanks Limited” uzņēmumu. Latvijai atgūstot neatkarību Ata Bredovska vadītais uzņēmums palīdzēja nogādāt 75 konteinerus ar ziedotām drēbēm, apaviem, pārtiku un citām nepieciešamām mantām Latvijas iedzīvotājiem. Viņš vadījis latviešu mednieku un makšķerēšanas klubu Kanādā, darbojies akadēmiskajā vienībā “Līdums”, Kanādas Latviešu Centrā Toronto, Svētā Andreja draudzē.

Atis Bredovskis ar visu savu mūžu apliecinājis, ka, dzīvojot svešumā, ne mirkli nav aizmirsis savu dzimto zemi un tās ļaudis. Neskatoties uz cienījamo gadu skaitu, viņa mecenātisms un aktīvais darbs turpinās, jo rūpes par savu Tēvzemi - tā ir daļa no viņa dzīves. Viņa devums Latvijai un Latvijas sabiedrībai nav izmērāms nekādās konkrētās mērvienībās, tādēļ esam lepni, ka Ata Bredovska darbu novērtējis Latvijas valsts prezidents Egils Levits un Ordeņa kapituls, piešķirot augsto apbalvojumu. Sveicam Ati Bredovski un “Daugavas vanagu” Toronto nodaļas valdi!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us