Viļņa Plūmes stipendijas Aizkraukles attīstībai stipendiātu tikšanās ar ziedotājiem.

 2.rindā no kreisās: Artūrs Plūme, Māris Plūme, stipendiāti Edgars Prozorovskis, Raivis Glāznieks, Gunārs Svenčs. 1. rindā no kreisās: Baiba Plūme, stipendiātes Jolanta Graudone, Jūlija Šapolovska, Līva Poriete un Sarmīte Plūme. 

Pāris dienas pirms 2016. gada nogales Viļņa Plūmes ģimene tikās ar saviem stipendiātiem, lai uzzinātu kā viņiem klājas ikdienas studijās un darba gaitās, un atzīmētu līdz šim sasniegto. Plūmju ģimene par tikšanos saka: "Mums bija patiess prieks redzēt jauniešu acīs enerģiju, darbošanās prieku un kāri mācīties, lai arī studijas nebūt nav vieglas un bieži vien dienas šķiet par īsu! Īpašs prieks, ka visi seši stipendiāti - Jūlija, Edgars, Līva, Gunārs, Jolanta un Raivis -, lai arī studē dažādās universitātēs un nebija pazīstami pirms tam, ir kļuvuši par uzticamiem draugiem un īsteniem stipendijas patriotiem, kas viens otru atbalsta arī ikdienā. Vienbalsīgs bija lēmums arī turpmāk vismaz reizi gadā visiem tikties, lai atskatītos uz padarīto un lemtu, kā kopā nest stipendijas vārdu tālāk pasaulē. Jauniešu atbalsts mūsu darbam, Aizkraukles patriotisms un degsme atbalstīt citus ļoti iedvesmoja mūs visus. Mums ir gandarījums atbalstīt talantīgus un gudrus Aizkraukles jauniešus jau piecus gadus, un mēs turpināsim to darīt arī 2017.gadā!"

Paldies Plūmju ģimenei par organizēto tikšanos!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Raksti mums