Prof. Edgara Imanta Siliņa grāmatas “Lielo patiesību meklējumi” prezentācija.

 Stipendiāti Normunds Ralfs Strautnieks, Elīna Pavlovska un Andris Locāns, prof. Edgara Imanta Siliņa sieva Dace Siliņa, Toms Siliņš un Andris Pāvils Stikuts. 

22. augustā Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zālē notika prof. Edgara Imanta Siliņa grāmatas atkārtotā izdevuma “Lielo patiesību meklējumi” prezentācija. Sarīkojumā piedalījās  bijušie un esošie prof. Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendijas saņēmēji Elīna Pavlovska, Normunds Ralfs Strautnieks un bijušais stipendiāts Andris Locāns. Stipendiju tēva piemiņai 2011. gadā dibināja dēls Toms Siliņš ar ģimeni.

Pirmo reizi prof. Edgara Imanta Siliņa grāmata “Lielo patiesību meklējumi”  tika izdota 1999. gadā, tad atkārtoti iznākusi 2002. un 2006. gadā. Šogad Toms Siliņš sadarbībā ar apgādu “Jumava” grāmatu izdeva jau ceturto reizi. Tas, ka grāmata piedzīvojusi tik daudz izdevumu, ir pierādījums, ka tā savu aktualitāti nav zaudējusi arī šodien.

Bērnu reanimatologs Pēteris Kļava par grāmatu raksta: “Aiz lielās patiesības ir vēl lielāka patiesība, bet kam pieder autortiesības uz galējo Īstenību? Edgars Imants Siliņš ir visu laiku izcilākais Latvijas zinātnes un gara domas “Priesteris”, šo grāmatu var uzskatīt par mūsdienu intelektuālo Bībeli, kas tuvina izpratnei par noslēpumainā, transcendentālā Absolūta izpausmi neduālā fenomenā.”

Sarīkojuma laikā Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis pasniedza pateicības rakstu Tomam Siliņam par tēva piemiņas saglabāšanu. Sveicam ziedotāju Tomu Siliņu ar panākumiem!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us