Prof. Ilmāra Lazovska stipendijas pasniegšana.

„Ārsta profesija ir viena no universālākajām pasaulē – tie ir vispusīgi izglītoti cilvēki.”
/Prof. Ilmārs Lazovskis/

 
(no kreisās) Internās medicīnas klīnikas vadītājs profesors Valdis Pīrāgs, Dr. Edīte Lazovska un stipendiāts Dr. Eduards Krustiņš

2016. gada 6. oktobrī Prof. Ilmāra Lazovska stipendija tika piešķirta Internās medicīnas klīnikas rezidentam gastroenterologam Eduardam Krustiņam, klātesot Dr. Edītei Lazovskai un Internās medicīnas klīnikas vadītājam profesoram Valdim Pīrāgam. Stipendijas mērķis ir atbalstīt izcilus un daudzsološus jaunos medicīnas speciālistus. Dr. E. Krustiņa kandidatūru izvirzīja slimnīcas Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un uztura terapijas centrs. Zīmīgi, ka stipendijas pasniegšana notika Prof. Imanta Lazovska darba kabinetā.
Prof. Ilmārs Lazovskis bija izcils aroda pratējs un pētnieks, kurš ir licis nenovērtējamus pamatus medicīnas attīstībā. Viņš bijis docētājs un profesors augstskolā, aizstāvējis divas disertācijas, sarakstījis sešpadsmit grāmatas – gan mācību literatūru topošajiem un jaunajiem ārstiem, gan apjomīgu klīniskajiem sindromiem un simptomiem veltītu enciklopēdiju.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us