Reiņu un Jordan ģimeņu stipendiātu tikšanās Vītolu fondā.

 Stipendiāti Elīna Āboliņa (no kreisās), Ramona Barkāne, Sandis Bruņenieks, ziedotāji Selga un Eduards Silkalni, stipendiāti Lauma Šamkina, Elvita Kravale un Kristaps Klaks. 

Ik gadu Gunāra un Ināras Reiņu stipendijas, Neal F. Jordan un Vaidas Miķītes Jordan stipendijas saņēmēji tiekas ar ziedotājiem. Šogad Gunārs un Ināra Reiņi uzdevumu rīkot tikšanos uzticēja Silkalnu ģimenei, kura ir ģimenes draugi. Tikšanās laikā Eduards un Selga Silkalni sveica stipendiātus ar studiju semestra sākumu un vēlēja panākumus eksāmenos. Pateicoties Reiņu ģimenei, stipendiāti baudīja dažādas uzkodas un saņēma dāvanas. Stipendiāts Sandis Bruņenieks pēc tikšanās rakstīja: “Tikšanās bija ļoti sirsnīga. Priecēja, ka no stipendiātu vidus, es neesmu vienīgais Latgalietis, jo tas ir retums satikt īstus Latgaliešus Rīgā. Žēl, ka pati Reiņu ģimene nevarēja ierasties, taču es ceru, ka es viņus satikšu nākamgad, jo ar Ināru Reini es nāku no viena novada, bet Gunārs Reinis ir strādājis par būvnieku, kas ir mana topošā profesija, tāpēc ar abiem Reiņu ģimenes pārstāvjiem man ir kaut kas kopīgs. Paldies Reiņu ģimenei par uzklāto galdu un par vēstuli, kura mani iepriecināja. Ar nepacietību gaidu Jūs redzēt un pateikties Jūs personīgi.”

Gunāra un Ināras Reiņu stipendiāti 2017./2018. mācību gadā: 

Elīna Āboliņa no Saldus (RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte)

Lauma Šamkina no Balviem (RSU Zobārstniecības fakultāte)

Sandis Bruņenieks no Vaboles (RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte)

Vaidas Miķītes Jordan stipendiāti 2017./2018. mācību gadā: 

Elvita Kravale no Balviem (LU Juridiskā fakultāte)

Ramona Barkāne no Skrīveriem (RSU Medicīnas fakultāte)

Neal F.Jordan stipendiāts 2017./2018. mācību gadā: 

Kristaps Klaks no Pāvilostas (BA Risku vadība un apdrošināšanas studiju programma)

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Raksti mums