Jau ceturto gadu Vītolu fonds aicina 11.klašu skolēnus pieteikties Rigvir holdinga stipendiju konkursam

Jau trešo gadu Rigvir grupa sadarbībā ar Vītolu fondu izsludina stipendiju konkursu topošajiem 12. klašu skolēniem ar mērķi sniegt atbalstu centīgiem vidusskolas skolēniem pēdējā mācību gadā, kuri savu nākotni saista ar eksaktajām zinātnēm – medicīnu, farmāciju, ķīmiju vai bioloģiju, tādējādi palīdzot sagatavoties studiju gaitām. 

            Konkursa uzvarētāji iegūs stipendiju uz visu nākamo mācību gadu. Ikmēneša stipendijas 75 eiro apjomā tiks piešķirtas 14 centīgākajiem reģionu vidusskolēniem.

            Līdz šim stipendijas skolēni mērķtiecīgi investējuši nākotnes mērķu sasniegšanai un savu prasmju pilnveidei. Viens no pagājušā gada stipendiātiem, Druvas vidusskolas skolnieks Agnis Saulītis uzsver: “Man šī stipendija ir bijusi kā motivācija darīt vairāk, tā ir cēlusi manu pašapziņu. Stipendija palīdzēja apmeklēt kursus, lai attīstītu savas zināšanas un sasniegtu labākus rezultātus mācībās.” Auces vidusskolas skolniecei Santai Junkerei stipendija ļāvusi nokļūt tuvāk savam mērķim: “Pateicoties stipendijai, man ir iespēja iegādāties literatūru, mācību materiālus un apmeklēt mācību nodarbības. Saņemtā stipendija man ir kā motivācija. Tā ir kā mērķis, kurš man ir svarīgs - palīdzēt citiem cilvēkiem.” Arī V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolniece Anna Kricka savu nākotni saista ar palīdzību cilvēkiem: “Esmu pateicīga Rigvir holdingam par piešķirto stipendiju, jo tā man ļāva apmeklēt RSU sagatavošanas kursus bioloģijas CE eksāmenam, iegūt sertifikātu LU Jauno mediķu skolā, kā arī pilnveidot savas zināšanas citās jomās, lai nākotnē kļūtu par mediķi. ”

            Nākošā mācību gada stipendijai iespējams pieteikties no š.g. 1. līdz 15. jūnijam.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāiesniedz:

  1. Curriculum Vitae (CV), norādot informāciju par dalību un rezultātiem olimpiādēs, konkursos un sabiedrisko darbību;
  2. Motivācijas vēstule, pamatojot vēlmi iegūt stipendiju, nākotnes profesijas izvēli un aprakstot ģimenes materiālo un sociālo stāvokli;
  3. 11. klases liecības kopija;
  4. Ķīmijas vai bioloģijas skolotāja/as rekomendācija.

Minētie dokumenti līdz 15. jūnijam (ieskaitot) jāsūta pa pastu uz - VĪTOLU FONDS, Lāčplēša iela 75 - III, Rīga, LV-1011.

Rigvir grupa kopš 2015. gada piešķir stipendijas centīgiem un talantīgiem Latvijas reģionu skolēniem. Šie skolēni gada garumā saņēma ikmēneša stipendijas 75 eiro apjomā.

Par Rigvir grupu:

Rigvir grupa ir biotehnoloģiju uzņēmumu grupa, kuras darbības mērķis ir Latvijā izstrādāto vēža viroterapijas zāļu ražošana un izpēte. Viroterapija ir saudzīga, droša un efektīva vēža ārstēšana, izmantojot īpašu vīrusu, kurš pēc ievadīšanas cilvēka organismā, atrod un iznīcina ļaundabīgā audzēja šūnas.  Šo vīrusu 20.gadsimta sešdesmitajos gados atklāja izcilā Latvijas zinātniece Aina Muceniece. Latvijā izstrādātās vēža zāles ir pasaulē pirmais apstiprinātais onkolītiskais vīruss.

Plašāka informācija: www.rigvir.com

Par Vītolu fondu:

Vītolu fonds ir iespēja cilvēkiem un uzņēmumiem, kas tic Latvijas nākotnei un jauniešiem, atbalstīt un finansēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus studentus. Fonds piešķir savas un administrē citu ziedotāju stipendijas.

Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās.

Vītolu fonds reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2002. gada 4. aprīlī. Tā dibinātāji ir Vilis un Marta Vītoli. 

Plašāka informācija: www.vitolufonds.lv

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Raksti mums