Dibināta Sarmītes Andersones-Šveics jubilejas stipendija

Godīgums, vēlme darboties citu cilvēku labā un drosme uzsākt ko jaunu – šīs īpašības raksturo ne tikai Andersonu ģimeni, bet arī šīs ģimenes savulaik dibināto uzņēmumu "Euroskor", kuru šobrīd zina vai ikviens Latvijas iedzīvotājs.

"Euroskor" – tie ir izturīgi un ērti apavi pašiem mazākajiem, tās ir skaistas dāmu kurpes gan ikdienai, gan pašiem svarīgākajiem svētkiem, te atrodams arī tas, ko vislabāk vēlas valkāt kungi, jo zīmols "Euroskor" allaž ir bijis apliecinājums kvalitātei un godīgai attieksmei pret patērētāju.

Sešdesmitajos gados Zviedrijā trūcīga latviešu emigrantu ģimene atvēra savu pirmo nelielo apavu veikalu, jau septiņdesmitajos tajā labprāt iepirkās pat Zviedrijas karaļa ģimene, bet deviņdesmito gadu sākumā, drīz pēc neatkarības atjaunošanas, vārds "Euroskor" tapa zināms vai ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Taču šobrīd Andersonu ģimenes vārds daudziem Latvijas ļaudīm saistās ne tikai ar ērtiem, izturīgiem un skaistiem apaviem, bet arī ar vēlmi palīdzēt savas Tēvzemes jauniešiem, sadarbībā ar Vītolu fondu dāvājot viņiem iespēju iegūt augstāko izglītību.

Sarmīte Andersone-Šveics, atbalstot talantīgus, centīgus, bet mazturīgus jauniešus, ir dibinājusi Aivara Andersona ģimenes stipendiju, Viļņa Viktora Šveics stipendiju un Sarmītes Andersones-Šveics stipendiju proftehnisko skolu audzēkņiem. Arī uzņēmums "Euroskor", sekojot Sarmītes piemēram, ik gadu ziedo vienai stipendijai. Šogad Sarmīte Andersone-Šveics atbalsta arhitektūras studenti, topošo JRT aktieri, vecmāti, fizioterpeiti, ārsta palīgu un mežsaimniecības tehniķi.

Viņa ik gadu tiekas ar saviem stipendiātiem, ir patiesi ieinteresēta viņu likteņos, un tad kopā pavadītais laiks aizrit nemanot. Ziedotāja, izvēloties, kam sniegt atbalstu, saka: “Sākumā vērtēju, kādās jomās jaunieši studē. Bet tagad skatos, kam ir lielāka vajadzība, un dodu stipendijas tiem, kuri dzīvo ļoti grūtos apstākļos.” Jaunieši sniegto atbalstu allaž pratuši novērtēt, un vēl ilgi pēc studiju beigšanas ar pateicību atceras savu ziedotāju. Un ne tikai atceras – vairāki no viņiem, piemēram, Aivis Romančuks, kurš ieguvis zobārsta izglītību, arī pats ir ziedojis citu jauniešu atbalstam, īstenojot dzīvē Vītolu fonda pamat ideju: "Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem!"

Sarmītei Andersonei-Šveics, kā viņa pati atzīst, ir pamatots iemesls lepoties ar saviem stipendiātiem: "Priecājos par to, ka stipendiāti pēc studiju beigšanas paliek strādāt Latvijā, jo viņos ir latviskais gars un viņi ir pārliecināti, ka jādod kaut kas atpakaļ, jādod pienesums savai valstij." Sarmīte Andersone-Šveics ir Latvijā ir palīdzējusi ne tikai šiem jauniešiem – viņa deviņdesmitajos gados sniegusi atbalstu arī vairākiem Latvijas māksliniekiem, rīkojot savā mājā Zviedrijā viņu darbu izstādi, palīdzējusi slimiem bērniem Zviedrijā, vācot naudu zālēm, vedusi uz Latviju humāno palīdzību cilvēkiem, kuriem tas bija ļoti nepieciešams. Tagad Sarmīte Andersone-Šveics apmeklē dievkalpojumus un dažādus kursus, jo viņu interesē dažādu tautu kultūra, reliģija un vēsture, daudz ceļo. Un vēl viņa ļoti priecājas par visiem saviem mazbērniem.

Sarmīte Andersone-Šveics Latviju kopā ar vecākiem atstāja viena gadiņa vecumā, un Zviedrijā pavadīta lielākā daļa mūža. Viņas dēls Jānis Andersons tur ir dzimis, audzis, izglītojies, bet, pārņemot Sarmītes tēva uzsākto biznesu "Euroskor", pārcēlies uz Latviju un sekmīgi turpina to vadīt. Jānis Andersons ir ilgus gadus darbojies "Rotary" klubā, uzņemoties svarīgus pienākumus un atbildīgus amatus. Runājot par labdarību, Jānis allaž paudis pārliecību, ka būtu ļoti nepareizi, ja viņš ar savu labklājību nedalītos. Bez tam vārds "rotary" nozīmē "kalpot pašaizliedzīgi", un to, ka kalpošana cilvēkiem, jo īpaši Latvijas ļaudīm ir neatņemama viņa dzīves sastāvdaļa, Jānis Andresons, tāpat kā viņa mamma Sarmīte, ar savu darbību ir apliecinājis atkal un atkal. Ik gadu Jānis Andersons ir pats pirmais fonda ziedotājs, kurš slēdz ziedojuma līgumu nr.1. Šis gads nav izņēmums – tikai šoreiz, Jānis Andersons kopā ar bērniem, radiem un draugiem nolēma pasniegt ļoti īpašu dāvanu: 9. janvārī dibināt Sarmītes Andersones-Šveics jubilejas stipendiju, uzticot to administrēt Vītolu fondam.

"Grattis på födelsedagen!" tāds daudzus jo daudzus gadus bija draugu un kolēģu sveiciens šai svētku dienā, taču šogad tas skanēs vairāk latviski, tik patriotiski un tik nozīmīgi pašai jubilārei. Paldies visiem sveicējiem par dāvanu un daudz laimes jubilārei Sarmītei Andersonei-Šveics!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums