Dibināta jauna stipendija Korp! "Lettonia" biedriem.

 
Guntis Bruniņš

,,Dzīvi, labklājību, patiesību” (Vitam, Salutem, Veritatem) - šie vārdi ir ne tikai korporācijas Lettonia devīze, tie raksturo arī tās ilggadēja biedra Gunta Bruniņa dzīves  pamatvērtības.

Gunta Bruniņa dzīves stāsts līdzīgs lielai daļai latviešu, kuri, tuvojoties Otrā pasaules kara beigām, atstāja Latviju un devās svešumā. Guntim tolaik bija tikai septiņi gadi - tas ir vecums, kad pavisam viegli iejusties jaunā vidē un aizmirst savu Tēvzemi, attālināties no savas tautas. Taču Guntim tas nebija raksturīgi - gan jaunībā, gan brieduma gados draugi un līdzgaitnieki viņu atceras kā pārliecinātu Latvijas patriotu, kuram bija tuvi tautas ideāli. Jo īpaši svarīga Guntim Bruniņam  bija viņa korporācija Lettonia - tai tika ziedots bezgala daudz laika, domu un arī līdzekļu, rūpējoties par šīs organizācijas pastāvēšanu, labo slavu un ideāliem.

2004. gada 8. novembrī Guntis Bruniņš aizgāja Mūžībā. Savā testamentā viņš korporācijai Lettonia novēlēja ievērojamu summu, jo Guntim Bruniņam allaž rūpēja šīs organizācijas gars, idejas un tradīciju saglabāšana nākotnē.

,,Padarītie darbi patīkami” (“Acti labores jucundi”) - arī tā ir korporācijas Lettonia devīze, jo īpaši, ja šie darbi veikti no sirds, mīlot savu Tēvzemi. Guntis Bruniņš bija patiess Latvijas patriots, un viņš uzskatīja, ka tikai izglītota jaunā paaudze spēs veiksmīgi veidot savas zemes nākotni, tādēļ šim nolūkam ar savu testamentu viņš vairāk kā 200 000 ASV dolāru ziedojis Lettoniai.

Vītolu fonds ir ļoti gandarīts par Korp! Lettonia biedru uzticēšanos, jo viņi uzmanīgi iepazīstoties ar vairāku Latvijas sabiedrisko organizāciju darbu, par labāko atzinuši sadarbību ar Vītolu fondu.

Janvārī “Studentu korporācijas “LETTONIA” Filistru Palīdzības Biedrība” noslēdza līgumu ar Vītolu fondu. Pateicībā par ziedojumu, stipendija nosaukta par “Studentu korporācijas “Lettonia” filistra Gunta Bruniņa stipendiju” un tā ik gadus tiks piešķirta aktīviem studentu korporācijas “Lettonia” biedriem akadēmiskā grāda iegūšanai.

Īsts lettonis, ejot garām Brīvības piemineklim, paceļ savu deķeli - tā ir cieņas un mīlestības izrādīšana savai zemei. Gunta Bruniņa piemiņas stipendijas saņēmējiem, vēl gados tik jaunajiem korporācijas Lettonia biedriem, ir dubults iemesls tā darīt, vienlaikus apliecinot savu pateicību arī cilvēkam, kurš savu Tēvzemes mīlestību prata apliecināt darbos, ne skaistos vārdos.

Paldies visiem korporācijas “Lettonia” biedriem par sadarbību un stipendijas dibināšanu!

Vairāk par Gunta Bruniniņa dzīvesstāstu lasiet <šeit>

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Raksti mums