Vītolu fonds rīko svētku pateicības pusdienas ziedotājiem senioriem.

 Vitolu fonda ziedotāji seniori ar fonda dibinātājiem Vili un Martu Vītoliem un fonda kolektīvu

Cilvēka nodzīvotie gadi - pati lielākā viņa bagātība, jo īpaši, ja tie nodzīvoti Dievam un līdzcilvēkiem par prieku. Šos gadus aptver gaisma - tik ļoti spoža, mirdzoša, sudrabota. Ja gadās satikties ar šādiem ļaudīm, ikvienu pārņem gandarījums un prieks par iespēju būt tuvu kaut kam tik lielam, tik sirdsgudrību un dvēseles bagātību apliecinošam. Tāds brīdis, tik gaišs, tik sudrabots, Vītolu fondā bija 18.decembrī , kad uz Ziemassvētku eglīti senioriem pulcējās tie fonda ziedotāji, kuru dzīvesgājums un paveiktie darbi vēsta par prasmi un vēlmi padarīt pasauli ap sevi laimīgāku. Katram ziedotājam bija savs stāsts, savs pamatojums vēlmei rūpēties par Latvijas nākotni, bet viņus visus vienoja ne tikai kopā sadotās rokas, bet arī ziedotājas Birutas Celmas teiktais: ,,Vienam cilvēkam bija ideja, tad viņš pieaicināja citus talkā un radās kaut ka liels. Tas ir Vītolu fonds. Turpiniet labos darbus darīt mīlestībā, sadraudzībā un kopībā. Nesteigsimies garām tagadnei, lai sasniegtu nākotni. Izbaudīsim katru mirkli, kas mums dots un būsim pateicīgi par to! Sadosimies rokās un vēlēsim viens otram – visu labu, daiļu un mīļu!”.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us