Par gada sasniegumu zinātnē godina dr. Vairu Vīķi-Freibergu!

Vaira Vīķe-Freiberga Foto: Jānis Deinats

Izvērtējot vairāk nekā 50 iesniegtos priekšlikumus dažādās zinātņu nozarēs, žūrija nosaukusi 11 nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2016.gadā, kā arī sešus projektus, kuri saņēma LZA atzinības rakstus.

Sveicam ziedotāju Dr. Vairu Vīķi-Freibergu ar Gada balvas zinātnē pasniegšanas ceremonijā saņemto apbalvojumu par noslēgtu nozīmīgu latviešu folkloras pētniecības posmu, kas veltīts aptuveni 4000 latviešu tautasdziesmu tekstu par sauli formas un satura problēmu izpētei! Augsto atzinību ziedotāja saņēma par darbu folkloras pētniecībā jeb monogrāfiju “Trejādas saules. Mitoloģiskā Saule”. Saules dziesmu analīzē rastas atbildes uz jautājumiem gan par tautasdziesmu nozīmi vispār, gan tautasdziesmu poētiku, valodas izteiksmes īpatnībām, gan tekstu strukturēšanas paņēmieniem, gan teorētiskos jautājumos par atšķirībām starp mutvārdu un rakstīto valodu. Vairas Vīķes-Freibergas zinātniski pētnieciskais darbs folkloristikā lielā mērā balstīts kopā ar informācijas zinātņu speciālistu Imantu Freibergu īstenotajā latviešu tautasdziesmu datorizācijā - ciparu formā iegūtais dziesmu korpuss ir bijis galvenais saules dainu izpētes avots.

Dr. Vaira Vīķe-Freiberga sadarbību ar Vītolu fondu sāka 2005. gadā, dibinot Vairas Vīķes - Freibergas Korp! Spīdola, Kanādas un ASV devuma stipendijas un Valsts Prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendiju bāreņu atbalstam. Kopā izskoloti 26 jaunieši. Sveicam zieodotāju ar saņemto apbalvojumu!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Raksti mums