Fondā viesojās Latvijas Goda konsuls Austrālijā Valdis Tomanis.

Latvijas Goda konsuls Austrālijā Valdis Tomanis un Vītolu fonda valdes
priekšsēdētāja Vita Diķe.

Valdis Tomanis ir sava drauga Gunāra Eižēna Bērzzariņa testamentārā novēlējuma pārvaldītājs. Pateicoties  viņam, tiek īstenota Gunāra Bērzzariņa griba - sniegt savu ieguldījumu Latvijas nākotnē, nodibinot stipendiju, kuru uzticēts pārvaldīt fondam. Tikšanās laikā tika saņemts Daugavas Vanagu Adelaides, Kanberas un Pertas nodaļu vanadžu ziedojums. Paldies vanadzēm par dāsno ziedojumu un Valdim Tomanim par viesošanos!      

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Raksti mums