Fondā viesojās Andra un Imants Kīni.

 
Andra un Imants Kīni

2016. gadā no Austrālijas tika saņemts Ginta Stīpnieka testamentārais novēlējums. Pateicoties testamenta izpildītājam Imantam Kīnam, tika dibinātas stipendijas, kuras novēlētas ekonomikas, filozofijas, fizikas, matemātikas, vēstures, psiholoģijas, socioloģijas vai politikas nozares studentiem. Tikšanās laikā Imants Kīns ar sievu Andru stāstīja atmiņu stāstus un uzdāvināja Alekša Vizlas (Aleksandra Stīpnieka) grāmatu “Smilšu pilis”, kas ir Ginta Stīpnieka tēva dzejoļu krājums. Mūža nogalē Ginta Stīpnieka sapnis bija savākt tēva dzejoļus un apkopot tos grāmatā. Diemžēl grāmata tika izdota tikai mēnesi pēc Ginta Stīpnieka nāves. “Un svētku dienās klusās viss pagājušais mājā nāk. Sirds skaidri izjust, saprast sāk, ka tikai atmiņas un pagājušo dienu stāsti ir īstais dzīves guvums še.” /Aleksis Vizla/ Paldies Imantam un Andrai Kīniem par viesošanos!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us