Ziedotāji Vitauts Kalniņš un Valda Zobens viesojās Vītolu fondā.

Ziedotāji no Kanādas Vitauts Kalniņš un Valda Zobens tikās ar Ilzes Vijas Kalniņas piemiņas stipendijas saņēmēju Oksanu Martiņuku un Jāņa Ruska fonda stipendiāti Laumu Spriņģi.

 Vitauts Kalniņš (no kreisās), stipendiātes Lauma Spriņģe un Oksana Martiņuka. 

Ilzes Vijas Kalniņas piemiņas stipendija novēlēta Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības un epidemioloģijas fakultātē studējošiem jauniešiem. Šīs fakultātes maģistra programmu savulaik palīdzēja dibināt Ilze Kalniņa.  

Kalniņu ģimenes sadarbība ar Vītolu fondu aizsākās jau 2007. gadā, kad Ilzei Kalniņai par sabiedrisko un akadēmisko darbu Latvijā un Kanādā, tika piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis - arī toreiz Vītolu fondā tika dibināta stipendija. Kad liktenis aizsauca Ilzi Kalniņu mūžībā, 2016. gada 18. jūnijā Toronto centrā tika rīkots Ilzes Kalniņas piemiņas vakars, kurā, ziedu vietā tika aicināts ziedot stipendijai.

 
Valda Zobens (no kreisās), Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe un Vitauts Kalniņš. 

Ilzes Vijas Kalniņas vārds ir kļuvis par mūžīgu pamatakmeni Rīgas Stradiņa universitātes veselības un epidemioloģijas katedras studentiem. Stipendiāte Oksana Martiņuka atzīst, ka stipendijas piešķiršana ir liels gods un atbalsts. Par iegūtās stipendijas līdzekļiem, viņa piedalās starptautiskās konferencēs un apmācībās. Pēc tikšanās stipendiāte raksta: “Man ir liels lepnums studēt šajā katedrā ar Ilzes Vijas Kalniņas piemiņas stipendiju. Pēc maģistra līmeņa studiju programmas absolvēšanas, es turpināšu studijas doktorantūrā, lai apgūtu un attīstītu zinātnieka prasmes un pamatiemaņas, kas ir mans galvenais mērķis. Stipendija ir iedrošinājums turpināt iesākto ceļu! Paldies Vitautam Kalniņam un visiem tuviniekiem, kuri ziedojuši šai stipendijai.”

Paldies ziedotājiem Vitautam Kalniņam un Valdai Zobenai par tikšanos!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us