Vītolu fonds godina ziedotājus - Latvijas uzņēmumu vadītājus

12. novembrī fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli  uz Pateicības pusdienām aicināja Latvijas uzņēmējus, un šī pasākuma Goda viesis bija Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks. Ar dažādu Latvijas uzņēmumu stipendijām šobrīd studē 281 stipendiāts, un pasākumā Vītolu fonds pateicās par atbalstu Latvijas jauniešiem uzņēmumiem SIA "AKA 3", SIA "Anglijas Daugavas Vanagu Fonda viesnīca "Radi un draugi"", SIA "Apsīte", SIA "Arriva”, SIA "Baltacon", AS "BAO", SIA "BYKO-LAT", SIA "D31", Danske bank A/s filiāle Latvijā, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, EY, SIA "EUROSKOR LATVIJĀ", SIA "Investīciju risinājumi", SIA "KOKPĀRSTRĀDE 98", SIA "KUREKSS", SIA "KURZEMES GRANULAS", SIA "Lāčplēša centrs", LPKS "LATRAPS", Mandatum Life Insurance Baltic SE Latvijas filiāle, SIA "PĒTERMĀJA", SIA "Puratos Latvia", SIA "PURE CHOCOLATE", ZAB "COBALT", SIA "RJK", SIA "SAULES APTIEKA", AS "SEB banka", IPAS "SEB Wealth Management", ZAB "Spīgulis un Kukainis", SIA "ZAĻĀ JOSTA", KPMG, AS „CITADELE”, AS "Būvuzņēmums Restaurators", SIA "Zemturi", AS "Latvijas kuģniecība", SIA "Atea Global Services".

Pasākumā piedalījās arī bijušie stipendiāti Artūrs Paugurs, Edvīns Danovskis un Kristiāns Meidrops, un viņu sasniegumi katram savā profesionālajā jomā bija apliecinājums tam, ka Latvija, pateicoties ziedotāju atbalstam, kļuvusi bagātāka ar jauniem, izglītotiem speciālistiem, kuri iegūtās zināšanas iegulda savas zemes attīstībā.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us