Ziedotāju Imanta un Maijas Alkšņu tikšanās ar stipendiāti.


No kreisās: stipendiāte Ieva Briede un ziedotāji Imants un Maija Alkšņi.

6. maijā ziedotāji Imants un Maija Alkšņi, viesojoties Latvijā, tikās ar savu stipendiāti, Latvijas Universitātes Politikas zinātnes programmas 1.kursa studenti Ievu Briedi. „Izglītoti, par sevi pārliecināti jaunieši ir Latvijas nākotne un es esmu pateicīga par to, ka Jūs manī redzat potenciālu. Paldies ziedotājiem par stipendiju, ” tā stipendiāte raksta savā vēstulē ziedotājiem.  Imanta Alkšņa dzimtu raksturo īstens patriotisms un Tēvzemes mīlestība. Stipendijas dibināšanas procesā liels palīgs un atbalsts Imantam Alksnim ir sieva Maija Alksne. Savulaik kopā ar vecākiem Imants Alksnis nonāca Zviedrijā - tur tika pabeigta skola, tad uzsāktas studijas universitātē, un par noteicošo kļuva interese par vēsturi un teoloģiju - tika aizstāvēta disertācija vēsturē un iegūtas tiesības būt par mācītāju, un nopietnās un dziļās vēstures zināšanas deva briedumu un dziļu izpratni mācītāja amata veikšanai. Imants Alksnis uzskata: „Jaunatnei pieder nākotne, bet nākotni veidot var tikai zinīgais. ceru, ka mana artava palīdzēs kādam jaunietim Latvijā sasniegt augstāko izglītību un stiprināt un nodrošināt Latvijas neatkarību.”

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Raksti mums