Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas stipendija

"Še kopā mēs, biedri, kam lemts nebij mirt,
Dzīves laivu kas savu var tālāku irt.
Kas var še jaunu sauli ik dienas vēl sveikt,
Var strādāt un sapņot un daudz ko vēl veikt."
(DV dziesma V.Plūdoņa vārdi)

Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas valde: (1. rindā no kreisās) Ilga Vēvere, Regīna Berķis - vanadžu kopas vadītāja, Gunta Rudzītis – nodaļas priekšniece, Daina Ezeriņa; (2. rindā no kreisās) Edgars Ceplītis, Agris Ezeriņš, Artūrs Berķis, Pēteris Strazds.

Latviešu tautas liktenis nav bijis viegls. Apzinoties, cik svarīgi ir uzturēt nesalauztu patriotisma garu tautiešu vidū, pēc Otrā pasaules kara trimdā tika dibināta varenā un latviešu tautai tik ļoti svarīgā Daugavas Vanagu organizācija, kuras biedri tagad mīt teju visos kontinentos - arī Austrālijā, Adelaidē. DV darbības noteikumu 10. punktā teikts, ka ,,DV sekmē skolu, jaunatnes organizāciju un visu kulturālo darbību, jo tā ir nākotnes kapitāls, uz kuru balstīsies latviešu tautas nākotne." Šī gada augustā DV Adelaides nodaļas valde nolēma atbalstīt šodienas ģeopolitiskajos apstākļos nepieciešamo Latvijas valsts aizsardzības spēku nākotni - militāro zinību studentus, uzticot pārvaldīt šo stipendiju Vītolu fondam. Lepnums par savu valsti, gatavība godprātīgi darīt savu darbu, iecietība un atvērta sirds pret līdzcilvēkiem ir tie pamati, kas mūsu katru un visu Latviju dara stiprākus - tā ir arī mācība, kuru stipendijas saņēmēji gūs no saviem ziedotājiem.
Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa tika dibināta 1952. gada 26. janvārī, kad Latvijas 'de jure' atzīšanas dienā 33 bijušie leģionāri sanāca kopā uz dibināšanas sapulci. Daugavas Vanagu loma mūsu valodas, mūsu kultūras, kā arī latviešu dzīves gudrības saglabāšanā ir bijusi ļoti svarīga, jo šīs organizācijas galvenais mērķis allaž ir bijis latviešu tautas gaišāka nākotne, tāpēc visur varam sastapt cilvēkus, kas ir pateicīgi par DV Adelaides nodaļas sniegto palīdzību. Visus darbības gadus sniegts materiāls atbalsts bijušajiem leģionāriem - galvenokārt medikamentu iegādei, viņu atraitnēm, bāreņiem, maznodrošinātiem cilvēkiem, audžuģimenēm, daudzbērnu ģimenēm un vairākām jauniešu nometnēm, zemessargiem.

Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas stipendiju saņēmēji : (no kreisās) 27. KBN iekārtas operatore, zemessardze Elīna Moroza, Zemessardzes 32. Kājinieku bataljona Kaujas atbalsta rotas pretgaisa un atbalsta vada 2. Pretgaisa aizsardzības nodaļas komandiera vietnieks Guntars Omuls un ZS 44.KBN 1.KR 3. kājinieku vadības grupas strēlnieks Reinis Freimanis.

Šogad stipendijas piešķirtas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes, Elektroniskās komercijas studiju programmas 2. kursa studentam Guntaram Omulam, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes, Bioloģijas studiju programmas 2. kursa studentei Elīnai Morozai un Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes, Dizaina studiju programmas 4. kursa studentam Reinim Freimanim. “DV Adelaides nodaļas stipendija sniedz iespēju, sadarbībā ar Latvijas Republikas Zemessardzi un tieši ar Zemessardzes 44. kājnieku bataljonu, atbalstīt studējošus studentus, kuri aktīvi iesaistās zemessardzes rindās. Man, kā studentam, nav iespējas strādāt pilna laika darbu, tāpēc šī stipendija ir nenovērtējams atbalsts par maniem mācību sasniegumiem. Paldies DV Adelaides nodaļai par stipendijas piešķiršanu!” tā savā pateicības vēstulē raksta stipendiāts Reinis Freimanis.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums