"Daugavas vanagu" Melburnas nodaļas stipendija

 


“Daugavas vanagu” Melburnas nodaļas valde

“Daugavas vanagu” Melburnas nodaļa dibināta 1949. gadā. Nodaļas biedru enerģija un līdzekļi visus šos gadus ir veltīti palīdzībai, aprūpei, jaunatnes atbalstam un nacionāli politiskajam darbam Austrālijā un Latvijā. Patlaban nodaļā aktīvi darbojas 205 biedri, valdes priekšsēdis ir Aivars Saulītis. Sākuma gados palīdzība tika sniegta galvenokārt Vācijā dzīvojošajiem leģionāriem un invalīdiem. Nodaļas biedru saimnieciskajam stāvoklim uzlabojoties, kā arī saņemot ziedojumus un testamentārus novēlējumus, uzkrājās līdzekļi un varēja atbalstīt latviešu pasākumus Austrālijā. Arī tagad nodaļa rīko sarīkojumus un atceres pasākumus pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas dienā, leģionāru atceres dienā, Kurzemes cietokšņa piemiņas dienā, Lāčplēša dienā un nodaļas gada svētkus.

Pēc Latvijas brīvības atgūšanas regulāri tiek sniegta palīdzība Latvijai: atbalstītas “Daugavas vanagu” nodaļas, vanadzēni, bērnunami, nacionālās jaunatnes organizācijas, Latvijas zemessargu padomnieku rota, ziedots Lestenes Brāļu kapu izbūvei, Brīvības pieminekļa atjaunošanai, Kārļa Ulmaņa piemineklim, Okupācijas muzejam u. c.

“Daugavas vanagu” Melburnas nodaļas biedri ir pārliecināti, ka ziedojums Vītolu fondam palīdzēs kādam jaunietim Latvijā iegūt izglītību. Melburnas nodaļu vada Jānis Kārkliņš.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums