Valža Muižnieka piemiņas stipendija

 

Valdis Muižnieks
Valdis Muižnieks

Valdis Muižnieks dzimis 1923. gada 1. decembrī Rugāju pagastā Aleksandra un Beatrises Muižnieku piecu bērnu ģimenē. 1949. gadā kopā ar māti, brāļiem un māsu ieceļo ASV. Tur viņi strādā Misisipi pavalsts kokvilnas laukos, bet jau 1951. gadā Valdis Muižnieks pārceļas uz Čikāgu un sāk medicīnas studijas, specializējoties kairopraktikā. Ieguvis DCM grādu, viņš apmetas Kalamazū un sāk pritvātpraksi, aizejot pensijā tikai 2009. gada pavasarī.

Valdis Muižnieks bijis viens no ALJA dibinātājiem, vienu gadu arī priekšsēdis. Būdams dedzīgs latviešu jaunatnes izglītības atbalstītājs un veicinātājs, viņš nodibināja sešu nedēļu nogaļu 6x1 kursus dažādās ASV pavalstīs. No tiem ar laiku izveidojās 2x2 un 3x3 nometnes, kas darbojas vēl tagad un tiek organizētas arī Latvijā. Valdis Muižnieks bijis Latviešu studiju centra Kalamazū dibinātājs un administrators. Ar savu neizsīkstošo enerģiju viņš ir panācis, ka tiek uzcelta studentu mītne, kurā paspārni atrod arī plašākā latviešu bibliotēka un mākslas darbu krātuve.

Sadarbībā ar Rietummičiganas universitātes lingvistikas fakultāti jau 1966. gadā tika organizēti latviešu valodas kursi, no 1981. līdz 1992. gadam – pilna akadēmiskā gada latviešu valodas programma ar profesionāliem mācību spēkiem un akadēmiskām ieskaitēm. Uz studijām pulcējās studenti ne tikai no ASV, bet arī no Kanādas, Dienvidamerikas, Austrālijas un Latvijas. No 1966. gada latviešu valodu, literatūru un vēsturi mācījušies 1234 studenti.

1970. gadā Valdis Muižnieks bija Latviešu fonda dibināšanas iniciators un fonda priekšsēdis.

Valdis Muižnieks bija konkordijas Valdemārija goda filistrs. Par darbību latviešu sabiedriskajā, izglītības un politiskajā laukā saņēmis Kultūras fonda Goda rakstu, ALJA Zelta nozīmi, “Daugavas vanagu” centrālās valdes Atzinības rakstu, pulkveža Januma balvu, Rietummičiganas universitātes goda doktora grādu un Triju Zvaigžņu ordeni.

Ar dzīvesbiedri Lalitu Muižnieci kopā bija pavadīts 51 gads, izaudzināta meita Sarma un dēls Zintis, priecēja mazbērnu pulciņš, taču 2009. gada 10. jūlijā piepeši apstājās Valža Muižnieka sirds.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us