Privātpersonu

 

Jura Vītola R. piemiņas stipendija

Leopoda Sīpoliņa piemiņas stipendijas

Andreja Alfreda un Silvijas Zeltkalnu ģimenes stipendija

Valža Muižnieka piemiņas stipendija

Evarista un Mārītes Bērziņu stipendija

Pētera un Īras Bolšaitis stipendija

Draugu stipendija

Daumanta un Birutas Heisteru stipendija

Ojāra Štāka piemiņas stipendija

Viļa un Carolinas Vītolu stipendija

Aivara Andersona ģimenes stipendija

Viļņa Viktora Šveics stipendija

Guntara Kokoreviča stipendija

Buduļu ģimenes stipendija

Pētera, Annas Māras un Kristiana Hrgetič stipendijas

Astrīdas un Gundara Strautnieku stipendija

Ata Bredovska un Balvas-Kūlas Bredovskas stipendija

Andreja un Dulcie Ozoliņu stipendija

In Memoriam Gaida Rīsbergs stipendija

Maldas un Raimonda Dzelzkalns stipendija

Āboliņa-Elsiņa stipendija

Andra un Holly Āboliņu stipendija

Ināras un Gunāra Reiņu stipendija

Andreja Dumpja stipendija

Vaidas Miķītes Jordan stipendija
Neal F.Jordan stipendija

Ingrīdas Ķirses stipendija

Gunāra un Renātes Duburu stipendija

Valsts prezidentes Vairas Vikes-Freibergas stipendija

Jura Gravas piemiņas stipendija
Baibas Ināras Cīrules piemiņas stipendija
Aivara Sluča stipendija
Ineses Auziņas Smitas un Rodžera Smita stipendija
Mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendija
Intas Ķirses stipendija
Ernas Bertas Meijas Gipters un Veltas Meijas Gipters piemiņas stipendija
Kristīnes Anstrats un Janet Geovanis stipendija
Hugo un Eleonoras Streipu piemiņas stipendija
Patrīcijas Streips piemiņas stipendija
Andra un Daces Dārziņu stipendija
Mirdzas un Alfreda Grāmatiņu piemiņas stipendija
Sandras Kalnietes stipendija
Cerbuļu ģimenes stipendija
Pēteŗa Pētersona un Aivara Ivara Jura Sinkas stipendija
Edvīna Samuļa stipendija
Jāņa Neiburga un Natālijas Ritters-Neiburgs stipendija
Noras Mičules stipendija
Zaigas Alksnes Phillips stipendija
Annas Pāvulānes piemiņas stipendija
Māras Saulītes piemiņas fonda stipendija
Viļņa Plūmes piemiņas stipendija Aizkraukles attīstībai
Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu stipendija mūzikā
Prof.Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendija
Jevgenija un Olgas Petričeku (dzim.Rubenes) piemiņas stipendija
Väino V.Keelmann stipendija
Matīsa Dāvja un Līgas (dzimusi Upeslāce) Kukaiņu stipendija
Beņķu-Rubeņu ģimenes stipendija
Advokātes Ilzes Šulces stipendija
Viestura Neimaņa stipendija
Arhitekta Egila Taņņa piemiņas stipendija
Elgas Rodzes-Ķīselis piemiņas stipendija
Gunāra Meierovica piemiņas stipendija
Ainas Kļaviņas piemiņas stipendija
Ērika Brītiņa piemiņas stipendija
Valdas Neimanes piemiņas stipendija
Tālbraucēja kapteiņa Laimoņa Kļaviņa piemiņas stipendija
Jāņa Vilgerta stipendija
Jāņa un Valdas Kārkliņu stipendija
Ilmāra un Benitas Riekstiņu stipendija
Montas un Anša Grasmaņu stipendija
Vilmas un Jēkaba Ķiršu piemiņas stipendija
Egona Roberta Kaimiņa piemiņas stipendija
Martas Mirdzas Gulbis piemiņas stipendija
Raymond Lawrence Drake stipendija
Profesora Jāņa Gablika piemiņas stipendija
Puteņu ģimenes stipendija
Alfrēda un Ludmilas Raisteru stipendija
Arnolda un Ilgas Matildes Vasarāju piemiņas stipendija
LU docenta Jāņa Fridrichsona piemiņas stipendija
Kārļa Livkiša stipendija
Odzienas muižas stipendija
Annas un Dāvida Mežciemu piemiņas stipendija
Andreja Isajeva stipendija
Mācītāja Dr. Imanta Alkšņa stipendija
Māra Slokenberga jubilejas stipendija
Lindas Ezergailis stipendija
Kristīnes un Pētera Saulīšu stipendija
Jāņa un Ellas Dambergu stipendija un Jāņa un Ernas Binderu stipendija
Ginta Salnāja stipendija
Jāņa Kalniņa un Hermīnes Mildas Kalniņu piemiņas stipendija
Ilmāra Lazovska piemiņas stipendija
 Edmunda Baumaņa piemiņas stipendija
Ērika Andra Zeidenberga piemiņas stipendija
Zobārstes Birutas Vanagas piemiņas stipendija
Džeimsa Krogzemja piemiņas stipendija
Ritas Dzilnas-Zaprauskas piemiņas stipendija
Artūra Šingireja stipendija
Jāņa Caunes stipendija
Leču ģimenes stipendija
Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75 - III

Raksti mums