Andra un Daces Dārziņu stipendija


Andris un Dace Dārziņi

Andris un Dace  Dārziņi  dzīvo Austrālijā kopš 1951.gada.

Andris Dārziņš dzimis Rīgā, bet viņa tēva un vectēva mājas ir pie Apes. Andris kopā ar vecākiem  izceļoja uz Vāciju, tad devās uz Austrāliju. Viņš ir kvalificēts ģimenes ārsts, ilgu laiku darbojies privātpraksē, tagad strādā lielā klīnikā. Andris Dārziņš ir bijis Latviešu Ārstu biedrības Austrālijā priekšsēdis, darbojies Karaliskajā ģimenes ārstu koledžā, bijis valdes loceklis Austrāliešu organizācijās Royal District Nursing Service un Julia Farr Services.  Par šo darbu Austrālijas valdība viņu apbalvoja ar Order of Australia Medal. Andris Dārziņš ir korporācijas Lettgallia loceklis.

Dace Dārziņa dzimusi Rīgā. Kopā ar vecākiem viņa ieceļoja Austrālijā. Dace ir valodu pasniedzēja un strādājusi Austrālijas vidusskolās.  Jau studiju laikā viņa bija skolotāja Adelaidas latviešu pamatskolā  un darbojās vairākās latviešu organizācijās, daudzus gadus bija Adelaidas latviešu vidusskolas pārzine un skolotāja.

Dace Dārziņa ir bijusi Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē prezidija priekšsēde un vadījusi Austrālijas latviešu kultūras dienas Adelaidā. Par darbu latviešu labā Latvijas valdība 2006. gadā iecēla viņu par Atzinības Krusta kavalieri. Viņa ir akadēmiskās vienības Atāls locekle.

Dace darbojusies arī Multikulturālās izglītības komitejā, Etnisko lietu komisijā, Etnisko skolu pārvaldē. Par šo darbu Austrālijas valdība viņu apbalvojusi ar Order of Australia Medal.

Andri un Daci Dārziņus interesē lasīšana, ceļošana un klasiskā mūzika. Ģimenē izauguši trīs bērni – Pēteris, Dāvids un Andra, tagad vecvecākus priecē septiņi mazbērni. Dārziņu ģimene vienmēr ir uzskatījusi, ka latviešu valoda, kultūra un tradīcijas ir jākopj, ka iespēju robežās to darīt ir jāpalīdz arī citiem.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us