Pēteŗa Pētersona un Aivara Ivara Jura Sinkas stipendija


Pēteris Pētersons un Aivars Ivars Juris Sinka ar stipendiāti

Pēteŗis Pētersons un Aivars Sinka dzimuši Anglijā 1960. gada sākumā. Četru gadu vecumu viņi pirmo reizi satikās Londonas latviešu skolā, iepazinās, sadraudzējās un saglabājuši šo draudzību līdz pat šim brīdim. Abi aktīvi iesaistījās Eiropas Latviešu jaunatnes apvienībā, tagad darbojas Lielbritānijas “Daugavas vanagu” fondā. Pēteŗis Pētersons un viņa dzīvesbiedre Tīna uzaudzinājuši meitu Helī, kura ir studente

un apgūst franču valodu. Pēteŗis vada savu uzņēmumu Mail Boxes Etc., ir viesnīcas “Radi un draugi” valdes loceklis, vaļas brīžos labprāt spēlē basģitāru. Aivara Sinkas un viņa sievas Nikolas ģimenē ir trīs meitas – Anna, Māra un Elīze, studentes dažādās augstskolās. Aivars strādā konsultāciju firmā Capgemini un ir laikraksta “Brīvā Latvija” izdevēju kopas priekšsēdētājs. Brīvajos brīžos Aivaram patīk nodarboties ar kulināriju – cept pīrāgus.

Kad Pēteŗis Pētersons un Aivars Sinka kopā svinēja 50 gadu jubileju, viņi nolēma aicināt viesus dāvanu vietā ziedot Vītolu fondam, lai izveidotu savu jubilejas stipendiju. Nākamajā gadā viņi izlēma turpināt stipendiju ar privātiem līdzekļiem.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us