Arhīvs - Jūlijs 2020

MĒNEŠA CITĀTS

“Rakstot grāmatu “Trimdas izskolotie” un intervējot jauniešus, kas ar fonda administrētajām stipendijām ir guvuši izglītību un strādā Latvijā, es saprotu, cik liela ir fonda nozīme. Esmu tuvāk iepazinusies ap 50 bijušajiem stipendiātiem, bet varu iedomāties, ko Latvijai nozīmē gandrīz četri tūkstoši tādu brīnumbērnu. Jā, tiešām brīnumbērnu, jo viņi visi tagad ir ne tikai profesionāļi savā nozarē, bet arī patrioti, labi cilvēki un latvieši, jo fonda ziedotāji par tādiem viņus izaudzina.” /Astrīda Jansone, Astrīdas un Laimoņa Jansonu stipendijas dibinātāja/

- Ainas J. Pamovskis piemiņas stipendija.

2019. gada 19. jūlijā, pārkāpusi simtgades slieksnim, Aina Jautrīte Pamovskis devās mūžībā. Beidzās skaists, labiem darbiem un gaišām domām piepildīts dzīves ceļš. Ar fondu Ainas kundzei ir bijusi veiksmīga sadarbība, 2007. gadā dibinot vīra Voldemāra Pamovska piemiņas stipendiju. Gan Aina, gan Voldemārs savu darba mūžu veltījuši medicīnai. Aina Pamovskis bija medicīnas doktore, un vēlme palīdzēt cilvēkiem, atvieglot ciešanas un sniegt cerību allaž ir bijusi neatņemama viņas dzīves daļa. Tagad šiem darbiem būs turpinājums – Vītolu fonds ir saņēmis testamentāro novēlējumu 60 000$, un tas nozīmē, ka ne vienam vien talantīgam jaunietim, pateicoties Ainas J. Pamovskis piemiņas stipendijai, būs iespēja iegūt augstāko izglītību. Paldies testamentārā novēlējuma izpildītājam John (Jānim) Zommeram par ieguldīto darbu!

- SIA “IBANPAY” ziedojums Draugu stipendijai.

Jūlijā fondā viesojās pārstāve Ieva Krūmiņa no SIA "Ibanpay". Ik gadu uzņēmums organizē sarīkojumu darbiniekiem, kura laikā tiek vākti ziedojumi labdarībai. Šogad uzņēmums izvēlējies atbalstīt jauniešus ceļā uz izglītības iegūšanu. Šāda akcija liecina par uzņēmuma kopīgajām vērtībām un saliedētību, jo ziedojumi tika vākti krājkasē un katrs varēja ziedot pēc savas rocības. SIA "Ibanpay" ziedojums fondam ir īpašs, jo viena no uzņēmuma darbiniekiem ir mūsu bijusī stipendiāte Anna Eglīte. 2016. gadā Anna saņēma SEB Investment Management stipendiju studijām Latvijas Universitātes programmā "Vadības zinības". 2019. gadā viņa uzsāka darbu uzņēmumā un viņas iniciatīva bija tā, kas iedvesmoja kolēģus izvēlēties atbalstīt studentus. Paldies uzņēmumam par ziedojumu “Draugu stipendijai”!

- SIA “Ernst&Young Baltic” (EY Latvija) palielina stipendiju skaitu.

Ernst & Young | LinkedIn

Ārkārtas situācijas seku iespaidoti, SIA “Ernst&Young Baltic” nolēma palielināt stipendiju skaitu, lai septembrī vēl divi jaunieši uzsāktu studijas. Savu lēmumu Andris Lauciņš pamato: “Patiesus draugus iepazīstam grūtos brīžos, tieši tādēļ šogad mūsu ziedojums palielināts. Es visiem stāstu, ka rīcība Covid-19 krīzes laikā veidos vadītāju ilgtermiņa reputāciju tuvākos gados. Paldies “E&Y” kolektīvam un ziedotājam Andrim Lauciņam par sadarbības turpināšanu!

- Vaira Vīķe-Freiberga palielina stipendiju skaitu.


Jūlijā eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga ar vīru Imantu Freibergu svinēja 60. kāzu jubileju. Īpaši šim notikumam draugi no Austrālijas Anita un Greims Andersoni ziedoja Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai, kas sniedz atbalstu bāreņiem. Izglītībai un labdarībai Vairas Vīķes-Freibergas dzīvē allaž ir bijusi liela loma - tai atvēlējusi daļu no pensijas, saziedotos līdzekļus zelta kāzās, dažādu projektu ienākumus. Paldies Vairai Vīķei-Freibergai un Imantam Freibergam par uzticību un sadarbību ik gadu! Paldies Andersonu ģimenei par lielo ziedojumu!

01.-31.07. Tikšanās ar ziedotājiem Lalitu Muižnieci, Ritu Kaimiņu, Pēteri Bolšaitis. Fondā viesojās bijušie stipendiāti Ieva Everte, Kristīne Irtiševa.

09.07. Padomes sēde.

25.07. Piešķirta “SEB stipendija glezniecībā” Madarai Kvēpai.

9. jūlijā padomes sēdē atskatījāmies uz aizvadītā mācību gadā paveikto. Īpaši tika izcelta sadarbība starp fondu, ziedotājiem un stipendiātiem, jo tas šajā ārkārtas situācijā ir vissvarīgākais. Esam izmaksājuši stipendijas 734 jauniešiem, no tiem 83 ir absolventi. Sekmīgi studiju gadu nokārtojuši 549 studenti, bet sesija līdz 14. augustam vēl turpinās 167 jauniešiem.

Padomes sēdē tika apstiprināts arī 2019./2020. mācību gada darbības plāns. Līgumi tiks pagarināti ar 495 esošajiem stipendiātiem. Ja jaunieši būs iestājušies izvēlētajās augstskolās, tad plānojam piešķirt 212 stipendijas pirmo reizi. Plānotais stipendiju skaits - 707.

Jūlijā un augustā katrs ziedotājs saņems atskaiti par paveikto, fonda gada darbības pārskatu un stipendiātu pateicības vēstules.

- Puteņu ģimenes stipendiāts Ivars Dille iesaistās labdarībā.

Studenti, kuri ik gadu piedalījās programmā “Southwestern Advantage”, arkārtas situācijas dēļ nevarēja doties iegūt pieredzi Amerikā. Tādēļ viņi izdomājuši veidu, kā attīstīt savas komunikāciju prasmes tepat Latvijā, darot kaut ko sabiedrībai noderīgu. Tika izveidota labdarības organizācija “Atbalstu Latviju”, kas palīdz popularizēt mazākās jau esošās labdarības organizācijas Latvijā. Pirmo divu nedēļu laikā ziedojumos tika savākti vairāk nekā 8000 EUR. Puteņu ģimenes stipendiāts Ivars Dille vēstulē raksta: “Iedvesmu iesaistīties man deva Puteņu ģimene, ar savu labo piemēru!”

- RTU Inženierzinātņu vidusskolas direktors - bijušais stipendiāts.

Lepojamies ar bijušo stipendiātu Aleksandru Vorobjovu, kurš turpmāk vadīs Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolu. No 2005. gada līdz 2008. gadam Aleksandrs Vorobjovs saņēma Guntara Kokoreviča stipendiju studijām Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē. Novēlam panākumus un radošas idejas jaunajā amatā!

Ziedotāja Astrīda Jansone turpina darbu pie jaunās grāmatas. Intervijas ar bijušajiem stipendiātiem tiek publicētas laikrakstos “LAIKS”, “Latvija Amerikā” un portālā www.latviesi.com. Jūlijā variet lasīt intervijas ar:

Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem - tāds ir fonda novēlējums mūsu stipendiātiem. Katru gadu bijušie stipendiāti, atceroties savas sajūtas par pirmo tikšanos ar Vītolu fondu un studiju uzsākšanu, ziedo Draugu stipendijai portālā Ziedot.lv. Kopš 2004. gada ar stipendijas atbalstu izskoloti 69 studenti. Paldies visiem ziedotājiem!

- Sveicam jūlija jubilārus!

Ziedojuši: Adas Salnas testamentārais novēlējums, Ainas J. Pamovskis testamentārais novēlējums, Lalita Muižniece, Sanita Upleja-Jegermane un Gints Jegermanis, ERGO, Saginavas latviešu klubs, Juris Petričeks, SIA “Lāčplēša centrs”, EY.

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai ziedojuši: Greims un Anita Andersoni.

Kluso varoņu fonda stipendijai ziedojuši: Ileane Bolšaitis.

Viļņa Plūmes piemiņas stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Māris Plūme.

Andreja Ozoliņa piemiņas stipendijai ziedojuši: Margaret Sedgwick un Gill Jarrett.

Draugu stipendijai ziedojuši: Baiba Bārtule*, Roberts Veins*, Mārcis Pauls, Agnija Paula*, Madara Mežviete*, Rūta Dimanta, Inta Lemešonoka, Artūrs Dzenis, Ilja Podolskis, Diāna Grakovča, Helge Lodziņš, Aivija, Raitis Kalpiņš, Vita Diķe, Kristīne Irtiševa*, Marita Pērkone, SIA “Viridi Lux”, Elva Eglīte*, Ingūna Hartmane, Vilnis Šķipars*, Ilze Litiņa*, Jevgenija Ovsjanikova, Aivars Junga, Ilmārs Kašs, Ilze Lejiņa, Edvards Lorencs, Lauris, Aivija Tapina, Aldis, Edgars Strazds, Arnis Lasmanis, Laura Feldberga, Elvijs Bogdanovs, Gunārs Valeniks, Juris Brūklis, Gatis Rūtiņš, Rambadagallu ģimene, Inese Statkus, Kalvis Kreituzis, Ieva Biseniece, Baiba Riekstiņa*, Rihards Ābols, Elīna Bārbale, Eva Mārtuža, Egils Fuksis, Lelde Latkovska, Kārlis Livkišs*, Gints Freibergs, Jānis Palkovs, Anda Diasa, Ieva Muze, Laura Feldberga, Uldis Silinevics, Uldis Siliņš, Ilmārs Kašs, Elvijs Bogdanovs, Ričards Alans Miezītis, Leonīds Stepanovs, Mārtiņš Knipšis, Elīna Deksne, Agnese Treimane, Artūrs Banders, SIA “B2B Smart Solutions”, Antons Zakalkins, Dace Freimane, Aija Dukaļska, Ina Šmite, Ginta Jaunzeme, Jānis Eglītis, Zane Timma* un 119 anonīmi ziedojumi.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums