Atvadu vārdi Edvīnam Samulim

Edvīns Samulis
15.09.1948.-21.09.2021.

21.septembrī mūžībā devies uzņēmējs, ekonomists un Vītolu fonda ziedotājs Edvīns Samulis.

Edvīns Samulis absolvējis Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes rūpniecības plānošanas specialitāti, beidzis aspirantūru. 1992. gadā Latvijas Universitātē ieguvis ekonomikas doktora zinātnisko grādu.

Vairāk nekā desmit gadus Edvīns Samulis bijis akciju sabiedrības “Lode” padomes priekšsēdētājs. Darbojies gan akciju sabiedrībā “Latvijas Unibanka”, gan Rīgas pilsētas pašvaldībā un Latvijas Agrorūpnieciskajā komitejā, gan Kooperatīvās tirdzniecības zinātniskās pētniecības institūta Latvijas filiālē. Edvīns Samulis bijis Banku augstskolas padomnieku Konventa priekšsēdētājs un uzņēmējdarbības bakalauru un maģistru eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes domes domnieks, vadības zinību studiju programmas padomes loceklis, Vadības zinību katedras bakalaura eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes starptautiskās programmas “Inovācijas un uzņēmējdarbība” maģistru eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs.

Par 1991. gadā apliecināto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu Edvīns Samulis  saņēmis Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, savukārt 2015. gadā Edvīns nominēts kā viens no finālistiem apbalvojumam – “Balva cilvēka izaugsmei”.

Edvīna Samuļa apķērība, prasmes un virzītspēja ļāva sasniegt ievērojamu un vairāk nekā pašpietiekamu dzīves pozīciju, tomēr nedz panākumi, nedz sasniegumi neapliecina cilvēka izcilību tik spoži, kā vēlme atbalstīt tos, kas vēl tikai lūkojas augstāko virsotņu virzienā. Savu laiku, enerģiju un spējas var novirzīt dažādu mērķu labā, bet Edvīns Samulis vēlējās, lai viņa nopelnītais un sasniegtais kalpo par jaunu cilvēku starta kapitālu labākai nākotnei.

Edvīna Samuļa sadarbība ar Vītolu fondu aizsākās jau 2010. gadā, un, pateicoties ziedotāja degsmei, palīdzēts vairāk nekā 200 jauniešiem. Izcilība ir rakstura iezīme, ko Edvīns centās sazīmēt arī atbalstāmo jauniešu vaibstos. Lai īpaši izceltu tos, kas savus mācību rezultātus vainagojuši augstām sekmēm, Edvīns Samulis organizēja pasākumu "Stipendija par izcilību", lai godinātu labākos studentus no dažādām augstskolām, ik gadu piešķirot 16-20 izcilības stipendijas.

Savus stipendiātus Edvīns aicināja uz tikšanām, ļāva tiem augt apziņas apvāršņos, mācīja, kā kļūt konkurētspējīgākiem darba tirgū un dzīves gudrākiem ikdienas komunikācijā, iedvesmoja nepadoties. Savā pašapziņā Edvīns neļāva citiem justies mazs, vēl vairāk – viņa domas, vārdi un vēlējumi kalpoja kā katalizators, kas piešķiļ guni tam potenciālam, kas apslēpts katrā no mums. Daudzu jauniešu sirdīs Edvīns Samulis vienmēr būs piemērs, uz ko tiekties, savukārt Vītolu fonda atmiņu grāmatā viņš  mūžam paliks kā ziedotājs, kurš prata radīt svētkus ar savu ierašanos vien – jo reizēm vajag tieši tik maz! Pietiek būt tikai patiesam!

Izcilības augstākā pakāpe ir spēja sākt no jauna, un tāda arī ir cilvēka dzīve – nemitīgs ceļojums, kur sākums ar beigām savijušies vienā ciešā un nesaraujamā pīnē, tāpēc jau tik nenovērtējams un unikāls ir katrs liktenis, tieši tāpēc tik skumji ik reiz, kad mūs pamet kāda spoža izcilība!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Edvīna Samuļa ģimenei!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums