Atvadu vārdi ziedotājam Klāvam Zichmanim

"Nav tumsas,

Ir tikai ceļš līdz gaismai,

nav aiziešanas,

Ir tikai mūžīga atnākšana."

(D. Rubens)

Ir cilvēki, kuri visu mūžu vēlējušies mainīt pasauli, ar savām zināšanām un pārliecību par veicamā nozīmīgumu, padarot to gudrāku. Bagāts un tik dāsni ieguldīto darbu un dzimtās zemes mīlestību apliecinošs mūžs noslēdzies aktīvam sabiedriskajam darbiniekam, Vītolu fonda ziedotājam un atbalstītājam Klāvam Zichmanim.

Klāvs Zichmanis dzimis 1945. gadā Vācijā. 1950. gadā kopā ar ģimeni pārcēlies uz Kanādu. Beidzis TLTA ģimnāziju, TLB sestdienas skolu, “Ryerson” Politehnisko institūtu, “McMaster” universitāti. Strādājis Ontario pavalsts Darba ministrijā, kur analizēja savāktos datus un gatavoja statistikas analīzes.

Ievērojams ir bijis Klāva mūža veikums Kanādas latviešu sabiedrībā. Viņš darbojies kā žurnālists un politikas komentētājs, bijis Latviešu Nacionālās jaunatnes apvienības Kanādā priekšsēdis, valdes loceklis, kasieris, apkārtraksta redaktors, vēlēts LNAK padomes loceklis, LNAK valdē saimnieciskās nodaļas vadītājs, vicepriekšsēdis finansēs, TLTA ģimnāzijas vēstures un sabiedrisko zinību skolotājs, Latviešu fonda valdes loceklis, Kanādas Latviešu centra Toronto bibliotēkas kasieris, Latvian Canadian Business Association (Latcan) direktors. Korporācijas “Tālavija” izdevuma “Roku Rokā” redaktors, sekretārs, viceseniors, goda tiesas biedrs.

Tomēr vislaimīgākie brīži tika pavadīti kopā ar sievu Aiju. Ģimenē izaudzināti trīs bērni - Gints, Ieva un Markuss, kuri dāvājuši mazbērnus. Klāva un Aijas dzīves saskaņa bija manāma ik acu skatienā, ik lietā, kas vienoja viņus. Viņi ar aizrautību darbojās trimdas sabiedriskajā dzīvē un priecājās uzņemt viesus Zichmaņu mājās. 2006. gadā Vītolu fonda valdes priekšsēdētājai Vitai Diķei izdevās satikties ar Kanādā dzīvojošiem latviešiem un Zichmaņu ģimeni. Klāvs ar sievu Aiju bija sarūpējuši skaistu ekskursiju pasaku pilsētiņā Ontario ezera krastā, abi viesmīlīgi uzņēma savā mājā, kur sētā auga kļavas un dārza ābelītes. Īpaša aura piemita Zichmaņu mājai – gaišums, labestība un vienkāršība staroja no Aijas un Klāva.

Pēc Kanādas brauciena sākās stipra un tuva draudzība ar Vītolu fondu. Zichmaņu ģimene ticēja fonda mērķim – piešķirt stipendijas vidusskolu absolventiem no lauku rajoniem, kuriem ģimenes materiālie apstākļi neļauj turpināt mācības augstskolās. Viesojoties Latvijā, abi vienmēr atrada laiku, lai pabūtu gan Vītolu fonda birojā, gan, lai aicinātu uz tikšanos kādā skaistā restorānā, baudot atkalredzēšanos. Sākumā, 2006. gadā tika nodibināta Korp! Tālavija – Laimoņa Garklāva piemiņas stipendija. Vēlāk SIA “AKA 3” uzņēmuma īpašnieki Klāvs Zichmanis ar māsām Laimu un Zīli dibināja uzņēmuma stipendiju, kas deva atbalstu iegūt izglītību trīs studentiem. Stipendiāte Rita Gruševa no Viļakas absolvēja vēstures studijas un šobrīd atgriezusies dzimtajā novadā, lai strādātu par muzeja vadītāju. Stipendiāts Artūrs Eimanis absolvēja datorikas studijas un strādā par programmētāju. Savukārt “Automobiļu transporta” studiju programmas absolvents Andris Ķīkulis no Naukšēniem, dodoties tālāk dzīvē, sacīja: “Paldies Klāvam un Aijai Zichmaņiem par stipendiju un par uzticību maniem spēkiem. Tagad varu pierādīt sevi un nepadoties pie sasniegtā!” Klāva Zichmaņa piemērs studentiem bija apliecinājums, cik daudz var paveikt un sasniegt, ja ir gana daudz uzņēmības un mērķtiecības.

Klāva Zichmaņa piepildītais mūžs ir aizritējis, bet paliek paveiktais darbs, viņa sirds bagātība, mīlestība un cieņa pret cilvēkiem. Mums visiem gan Kanādā, gan Latvijā ļoti pietrūks Klāva Zichmaņa asprātība, maigā humora izjūta, tik skaidrs un analītisks redzējums par notiekošo pasaulē. Izsakām visdziļāko līdzjūtību sievai Aijai un tuviniekiem!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us