Ziedotājas Ausmas Pāvulānes tikšanās ar stipendiāti Andu Upani

 Ziedotāja Ausma Pāvulāne un stipendiāte Anda Upane

Šajā skaistajā augusta vasaras mēnesī Vītolu fondā bijis daudz prieka pilnu un cerību rosinošu notikumu. Viens no tiem - satikšanās ar ziedotāju Ausmu Pāvulāni, kas dibinājusi mātes Annas Pāvulānes piemiņas stipendiju

Viesojoties fondā, ziedotājai izdevās satikties arī ar stipendiāti Andu Upani, kas studē medicīnu. Tikšanās laikā stipendiāte stāstīja par aizvadīto studiju gadu, nākotnes plāniem un pateicās ziedotājai par atbalstu. "Kopumā aizvdītais studiju gads bija ļoti bagātīgs un piedzīvojumu pilns, tāpēc šobrīd vasaru izmantoju, lai atpūstos un smeltos spēkus nākamajam gadam, kas solās būt vēl sarežģītāks un interesantāks! Taču es to nespētu darīt bez Jūsu atbalsta, tādēļ izsaku milzīgu un sirsnīgu pateicību par uzticību man un maniem spēkiem," tā pateicības vēstulē ziedotājai raksta Anda. 

Mīļš paldies Ausmai Pāvulānei par skaisto tikšanos!

 

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us