Kaspara Baltača atbalsts Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas audzēkņiem

Kaspars Baltacis

Mīlestība pret Tēvzemi sākas ar ticību savai dzimtajai vietai. Kad mazi pavedieni savijas vienotā tīklā, spēcīgs top ne tikai sākums, bet viss kopums. Atbalstot sava novada talantīgos jauniešus, Kaspars Baltacis martā veicis ziedojumu Neretas novada uzņēmēju stipendijai.

Neretas novada uzņēmēju stipendija dibināta 2018. gadā, pateicoties Kaspara Baltača un SIA “Liellopu izsoļu nama” vadītāja Kaspara Ādama iniciatīvai. Tās mērķis ir atbalstīt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas centīgākos skolēnus, paaugstināt mācību sasniegumus, veicināt dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sabiedriskajās aktivitātēs.

Ik semestri 7 labākajiem skolēniem Kaspars Ādams un Kaspars Baltacis svinīgā sarīkojumā piešķir stipendiju sertifikātus. Kopš Neretas novada uzņēmēju stipendijas dibināšanas, tās saņēmuši: Armands Aivis Gorbačovs, Edīte Grigalovičina, Erīda Cepurīte, Kārlis Plusniņš, Kristaps Blūms, Kristers Spriņģis, Kristīne Boldaševiča, Liāna Roze, Linda Šmalce, Līga Šarkūne, Līva Marta Klibiķe, Marta Ragele, Monta Apeināne, Pēteris Pavlovičs, Samanta Cvetkova, Samanta Mikalkeviča, Signe Budre, Trīna Pavloviča un Žaklīna Staltmane.

Skolas laiks daudziem jauniešiem ir izaicinājumu pilns, tāpēc iespēja saņemt stipendiju ir nopietns pamudinājums tēmēt augstāk, domāt plašāk un darboties vairāk un nopietni sagatavoties, lai, verot augstākās izglītības iestādes durvis, spertais solis būtu pārliecinošs un drošs. Saņemot stipendiju, Kārlis Plusniņš raksta: "Esmu ļoti pateicīgs par saņemto atbalstu. Laikam ejot, esmu sapratis – apziņa, ka citi novērtē manu sniegumu, man ir svarīgāka par pašu naudu. Neretas novada uzņēmēju atbalsts šo gadu garumā ir piepildījis vairākus manus mērķus. Šogad esmu nolēmis taupīt piešķirto stipendiju, lai iestātos augstskolā."

Paldies Kasparam Baltacim, Kasparam Ādamam un visiem Neretas novada uzņēmējiem, kuri, neskatoties uz šī brīža apstākļiem, atbalsta šo projektu!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums