Piešķirtas 2023./2024.m.g. otrā semestra Leču ģimenes stipendijas

 Ozolnieku vidusskolas direktore Everita Borisova (no kreisās), Madara Sirvide, Sigita Vīnava, Eva Vīnava un ziedotāja Anna Lece

Jau par tradīciju kļuvis jaunu mācību gadu Ozolnieku vidusskolā sākt ar centīgāko skolēnu apbalvošanu, piešķirot Leču ģimenes stipendijas. To mērķis ir veicināt skolēnu izaugsmi, vēlmi iegūt augstvērtīgas zināšanas, celt intelektuālo līmeni, rosināt viņu radošo darbību gan ikdienas mācību procesā, gan piedaloties olimpiādēs, konkursos un citās sabiedriskajās aktivitātēs. Stipendija atbilstoši nolikumam un vērtēšanas kritērijiem tiek piešķirta divas reizes gadā.

25. janvārī svinīgā sarīkojumā Ozolnieku vidusskolā ziedotāja Anna Lece piesķīra stipendijas Madarai Sirvidei (10.kl.), Sigitai Vīnavai (12.kl.) un Evai Vīnavai (12.kl.).

Ziedotāji Anna un Ilgvars Leči ir sava dzimtā Ozolnieku novada patrioti. 2016. gadā viņi piešķīra pirmās trīs stipendijas, kuru saņēmējas, pateicoties sniegtajam atbalstam, veiksmīgi turpina studijas Latvijas augstskolās. Septiņu gadu laikā ir jau izmaksātas 39 stipendijas un atbalstīti 20 jaunieši.

Ne tikai Ozolnieki, bet arī visa Latvija var lepoties ar tādiem patriotiem kā Anna un Ilgvars Leči, kas notic talantam, zināšanu spēkam un nākotnes iespējām! Paldies Leču ģimenei par sadarbības turpināšanu!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums