Piešķirtas LSC stipendijas

Ziņu par piešķirto stipendiju Elīna Sniedze saņem atrodoties uz kuģa Elandra Everest

Lai atbalstītu topošos jūrniekus un veicināt jūrniecības izglītību Latvijā, jau sesto gadu pēc kārtas SIA “LSC” izsludināja pieteikšanos stipendijai topošajiem jūrniekiem.

LSC stipendija 2021. gadā piešķirta: Aleksandram Andrejevam, Annai Griceņukai, Dāvim Rauzam, Elīnai Sniedzei, Elizabetei Magonei, Emīlam Bišofam, Gatim Pedkovicam, Marekam Gregorovičam, Samantai Čepukaitei, Valdemāram Reinbergam, Viktoram Sariginam, Vladlenam Jurčenko.

Paldies SIA "LSC" par sadarbību!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums