Arhīvs - Maijs 2007

 

Maijs

Maijs- pavasara mēnesis, kas nes daudz pārsteigumu. Mēneša sākumā tik lielu aukstumu, ka tika pieslēgta atpakaļ apkure, bet mēneša beigās laukā līdz 36 grādiem silts. Meklējot laimītes ceriņos, stipendiāti domā par veiksmi eksāmenos. Ziedotāji, draugi un atbalstītāji saņem 2006. gada pārskatu. Nodibinātas 4 jaunas stipendijas.

Jaunumi

  • In Memoriam Dagnijas Strautnieks piemiņas stipendija

  • Maijas Sinkas- Gobiņas stipendija

  • Maldas un Raimonda Dzelzkalns stipendija

  • Ottomāra Rihtera ģimenes stipendija

03.05. PBLA ieskaita mērķziedojumu 2007./2008 mācību gada stipendijām. Ar PBLA stipendijām nākošajā gadā studēs 18 studenti. PBLA valde 20. jūnijā kopā ar saviem stipendiātiem Jāņus ielīgos maizes ceptuvē „Lāči”.

PBLA stipendiāti kopā ar saviem labdariem.

06.05. Izdots 2006. gada pārskats. Paldies par darbu Normundam Pucim, Inārai Krūmiņai, Oskaram Lapsiņam.

Gada pārskats.

08.05. Ziedojums no DV Minsteres nodaļas „Draugu stipendijai”.

Vārds "draugs" un "draudzība" - tā ir vislielākā bagātība cilvēka dzīvē, kuru raksturo savstarpēja uzticēšanās. "Draugu stipendiju" skaits ar katru gadu palielinās, un tas nozīmē, ka arvien vairāk ir tādu jauniešu, kuri saņem ne tikai materiālo atbalstu, bet izjūt arī patiesu ieinteresētību viņu likteņos. Draugu stipendija veidota no atsevišķām daudzu ziedotāju summām. Izveidotā Draugu stipendija rada iespēju cilvēkiem, kas nespēj atvēlēt lielus naudas līdzekļus kāda jaunieša studijām, savu artavu ziedot šajā programmā.

15.05. Tikšanās ar LAB-AN vadītāju Kanādā Aleksandru Visvaldi Šķepastu. Turpinās 17. oktobrī aizsāktā saruna par Dr. E. Kleinberga un Latviešu Agronomu Ārzemēs stipendijas administrēšanu un sadarbību.

16.05. Nodibināta In Memoriam Dagnijas Strautnieks piemiņas stipendija. Pirmdien fondā viesojās Jānis Strautnieks no ASV, lai vairāk uzzinātu par fonda darbību. Trešdien tika noslēgts līgums par mērķziedojumu $100000 In Memoriam Dagnijas Strautnieks piemiņas stipendijai.

Jānis Strautnieks

17.05. Vītolu fonda padomes sēde. Tiek apstiprināts iesniegto kandidātu saraksts 2007./2008. mācību gada stipendijām. Pēc padomes sēdes devāmies uz restorānu "Garšu laboratorija", lai kopā svinētu fonda 5 gadu jubileju.

No kreisās: Valda Auziņa, Vita Diķe, Ādolfs Sīlis, Laura Bulmane, Inna Mogutova, Kristīne Klišāne, Linda Rihtere, Marta Vītola, Marta Vītola-Pantiņa, Vilis Vītols Juniors un Vilis Vītols.

18.05. Mērķziedojums Maijas Sinkas – Gobiņas stipendijai.

Par savu lēmumu dibināt stipendiju ziedotāja saka: „Lai piedalītos Vītolu stipendiju fondā, man motīvi ir viegli atrodami. Pati esmu dzīvē saņēmusi ļoti daudz laba, un ir prieks - kaut simboliski – kādu daļu arī dot citiem.

Maija Sinka

Par savu lēmumu dibināt stipendiju ziedotāja saka: „Lai piedalītos Vītolu stipendiju fondā, man motīvi ir viegli atrodami. Pati esmu dzīvē saņēmusi ļoti daudz laba, un ir prieks - kaut simboliski – kādu daļu arī dot citiem.
Kā mazs bērns paglābos no deportācijām, vēlāk bēgļu gaitās, tomēr ģimenē visi satikāmies. Vecāki svešumā grūtos apstākļos izskoloja mūs, piecus bērnus, visi varējām studēt un paši savās ģimenēs labi izaudzināt krietnu pulciņu bērnu. – Kad piepildījās mūsu sapnis un Latvija atguva neatkarību, varējām atgriezties un šeit piedalīties mūsu pašu valsts un sabiedrības veidošanā un, kā ceram, nostiprināšanā.
2006. gada Ziemassvētkos Maija Sinka – Gobiņa bija iniciatrote, lai katrs fonda stipendiāts dāvanā saņemtu Jāņa Kušķa grāmatu „Mūsu valoda”. Grāmatu dāvināja PBLA.

23.05. Tikšanās ar PBLA pārstāvniecības vadītāju Latvijā Jāni Andersonu un Ilzi Ostrovsku.

Jānis Andersons

24.05. Fondā mērķziedojums E. Kalniņa piemiņas stipendijai. Atvadoties no E. Kalniņa radi, draugi saziedojuši CAD12 241
2007. gada 11. janvārī Toronto, Yorka kapos atvadījās skauti un gaidas no ilggadīgā un iemīļotā skautu vadītāja Edvīna Kalniņa (1939 – 2007). Edvīna Kalniņa sievas draudzenei radās ideja, lūgt bēriniekus ziedu vietā, veidot Edvīna Kalniņa piemiņas stipendiju. Edvīna māsa Inta Briedis un Daina Kalniņa visu kārtoja, lai ideju īstenotu. Stipendija novēlēta skautam vai civilinženieru zinātnes studējošam studentam, kam ģimenes materiālie apstākļi neļautu turpināt mācības augstskolā. Edvīna sapnis bija atgriezties Latvijā, ģimene šo sapni īstenoja.

25.05. Dibināta Maldas un Raimonda Vernera Dzelzkalns stipendija. 15. maijā fondā viesojas Dzelzkalnu ģimene no ASV. Dzīvojot tālumā, Maldas kundze vēlas palīdzēt izskolot savus rada bērnus. Noslēgts līgums par mērķziedojumu Zanei Zelmanei studiju maksas segšanai augstskolā.

Malda un Raimonds Verners Dzerkalns

30.05. Fondā viesojas Ottomārs Rihters ar kuru tiek noslēgts līgums par mērķziedojumu Ottomāra Rihtera ģimenes stipendijai, ziedojumu saņems Valdis Žagars, kas studē Rēzeknes augstskolā.

Ziedojumi Maijā

 Pasaules brivā latviešu apvienība Ls 20308
  E. Kalniņa piemiņas stipendijai Ls 5753
 Maijā Sinka Ls 1080
 DV Minsteres nodaļa "Draugu stipendijai" Ls 70
 Dienvidfloridas latviešu biedrība $ 2000
 Malda un Raimonds Dzelzkalns $ 3300
 B. Rubess 80 gadu jubileijai
 Aija Pakulis $ 200
 Sarma Davidsone $ 200

KOPĀ:

Ls 27211 + $ 5700

                                            

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums