Mirķu ģimene piešķir stipendijas sertifikātu Rūjienas vidusskolā

 Evija Mirķe, Lelde Liekne un Jānis Mirķis

Jau izsenis izglītība ir salīdzināta ar gaismu. Nav daudz tādu cilvēku, kuri spējīgi ne tikai gaismu uzņemt, bet arī radīt. Vītolu fonds šādus cilvēkus pazīst kā ziedotājus – cilvēkus, kuri sasnieguši augstas virsotnes, atgriežas, lai jauniešus kaut par soli tuvinātu tam, ko sauc par gaišu nākotni. Rūjienas vidusskolas absolvente Evija Mirķe ar vīru Jāni Mirķi dibinājuši stipendiju jaunajiem talantiem, lai palīdzētu kādam vidusskolas absolventam iegūt izglītību augstskolā.

17. jūnija svinīgā izlaiduma sarīkojumā Evijas Mirķes (dzim. Zvirbule) un Jāņa Mirķa stipendija piešķirta absolventei Leldei Lieknei. 

Plašāk par stipendiju: https://ej.uz/m7dv

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums