Piešķirtas Neretas novada uzņēmēju stipendijas 2020./ 2021. mācību gada II semestrī

Neretas novada uzņēmēju stipendija dibināta 2018. gadā. Tās mērķis ir atbalstīt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas centīgākos skolēnus, motivēt vidusskolēnus paaugstināt mācību sasniegumus, rosināt jauniešu radošo darbību ikdienas mācību procesā, veicināt dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sabiedriskajās aktivitātēs.

Stipendijas dibināšanas iniciatori ir Neretas novada domes deputāts Kaspars Baltacis un SIA “Liellopu izsoļu nama” vadītājs Kaspars Ādams, kuri mudina vietējos uzņēmējus finansiāli atbalstīt talantīgākos un sekmīgākos audzēkņus.

Valstī noteikto ierobežojumu dēļ  skolēnu pieteikumu izvērtēšana un rezultātu paziņošana notika tiešsaistes režīmā. 20. janvārī septīto reizi notika stipendiju piešķiršanas attālinātais pasākums, klātesot Neretas novada pašvaldības deputātam Kasparam Baltacim, “Liellopu izsoļu nams” vadītāja sievai Kristīnei Ādamai, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktorei Viktorijai Trukšai, direktora vietniecei mācību un audzināšanas darbā Edītei Dābolai.

Pirms oficiālo rezultātu paziņošanas skolēni īsumā pastāstīja, kāds ir bijis mācību gada 1.semestris, kas pagāja vīrusa Covid-19 ēnā. Skolēni ir pateicīgi, ka arī šajā laikā uzņēmēji rod iespēju finansiāli atbalstīt viņus!

2020./2021.mācību gadā 2.semestrī Neretas novada uzņēmēju stipendijas saņems Kārlis Plusniņš, Trīna Pavloviča, Samanta Cvetkova, Marta Ragele, Līva Marta Klibiķe, Kristīne Boldaševiča. Veicināšanas stipendija piešķirta Žaklīnai Staltmanei.

Pateicamies Neretas novada uzņēmējiem par sadarbību un mērķtiecīgo atbalstu!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us