Arhīvs - Septembris 2008

 

SEPTEMBRIS

Jaunumi:

Ir septembris. Sācies asteru un gladiolu gājiens uz skolu. Visas Latvijas ielas, ceļi un tilti ved mazos un lielos bērnus uz skolu. Arī stipendiāti ver katrs savas augstskolas durvis, apzinoties, ka viņiem tiltu uz iespēju studēt cēlis fonda ziedotāju atbalsts un uzticība. Bet līdz ar viņiem šo ceļu vēl reizi savā dzīvē aizsākat arī jūs – ziedotāji no tik daudzām pasaules valstīm.

Pavisam nesen Latvijā svecīšu gaismā tika izgaismoti visi tilti – simbols divu krastu kopā būšanai un ceļam, kas nebeidzas.

Vai var uzcelt tiltu no Liepājas uz Venecuēlu un no Valmieras uz Austrāliju, no Rēzeknes uz Kanādu? Var, ja to radīšanā piedalās nesavtīgas un dāsnas sirdis. No vienas sirds var daudz tiltu uzcelt, un, jo vairāk tiltu, jo lielāka cerība, ka ceļš turpināsies – ceļš uz Latvijas nākotni.

No kļavas atraisās dzeltena lapa un nokrīt kā zvaigzne. Bet, kad zvaigzne krīt, kaut kas esot jāvēlas un vēlēšanās piepildoties. Kad kļavu lapu paklājs pārklās zemi, jūs katrā no tām varēsiet izlasīt 544 fonda stipendiātu vienīgo un pašu patiesāko vēlēšanos – attaisnot jūsu uzticību.

Zeme vēl silti elpo un cenšas vēl nenoplūktos rudens ziedus no salnām pasargāt. Asteres, gladiolas, mārtiņrozes... Ziedus, kuri Latvijas dārzos uzziedējuši jums.

Jaunās stipendijas

 • Rīgas starptautiskā sieviešu kluba stipendija
 • Briseles latviešu stipendija
 • Tania S. Sweet piemiņas stipendija
 • Dainas Eiches piemiņas stipendija

01.09. Vītolu fonda prezentācija Rīgas Hanzas Rotari kluba organizētās svētku pusdienās. Tajās piedalās Rīgas Hanzas Rotari kluba stipendiāte Laima Mangulsone. Pasākumā pēc kluba biedru ierosinājuma tiek savākts ziedojums Draugu stipendijai.


Rīgas Hanzas Rotari kluba biedri un stipendiāte Laima Mangulsone.

01.09. Mēŗkziedojums Leopolda un Kristīnes Klišānu stipendijai.


Kristīne un Leopolds Klišāni

02.09. Fondā viesojas Rīgas starptautiskā sieviešu kluba prezidente Dalinda Pinto. Tiek noslēgts līgums un dibināta Rīgas starptautiskā sieviešu kluba stipendija.


Dalinda Pinto

02.09. Mēŗkziedojums ”Pure Food” un Raivja Aršauska Veselības centra stipendijām.

Pure Food darbinieku kolektīvs Raivis Aršauskis

03.09. Fondā viesojas tulkotājs Andris Smilgdrīvs un dibina Briseles latviešu stipendiju.

03.09. Mērķziedojums mācītāja Roberta Slokenberga piemiņas, Jāņa Ķirša, Ingrīdas Ķirses stipendijām.

Mācītājs Roberts Slokenbergs Jānis Ķirsis Ingrīda Ķirse

04.09. Pie notāra tiek parakstīts dokuments par Tania S. Sweet testamentārā novēlējuma saņemšanu. Aizejot aizsaulē Tania S. Sweet savu testamentu lūgusi izpildīt ASV dzīvojošam mācītājam Arvīdam Ziedonim. Latvijas pusē visu palīdzēja nokārtot A/S Hansa fondi direktors Harijs Švarcs. Paldies abiem kungiem!

08.09. Tiek noslēgts sadarbības līgums ar ZIEDOT.LV. Turpmāk tiem, kas vēlas ziedot ar datora palīdzību, tāda iespēja būs. Meklējiet vairāk šeitan.

Ansis Bērziņš Mareks Indriksons Rūta Dimante

Šobrīd Draugu stipendija palīdzētu Lienei:

Liene ir uzcītīga, erudīta, dzīvespriecīga, atvērta, jūtīga, labestīga, aktīva, uzņēmīgā un drosmīga meitene. Apguvusi LUMA komercdarbības programmu vidusskolēniem "Esi līderis!", beigusi Mūzikas un mākslas skolu, apguvusi klavierspēli. Iesaistījusies skolas jaunsargu pulciņā, diskusiju un debašu klubiņā, skatuves runas pulciņā, skolas jauniešu deju kolektīvā, piedalījusies skolas avīzes veidošanā, aktīvi darbojās skolas jauniešu līdzpārvaldē. Jauniete piedalījusies Valsts līmeņa jaunrades un eseju konkursos, ieguvusi atzinības. Meitene dzīvo kopā ar nepilngadīgo brāli un tēvu. Bērnu māte mirusi, kad meitenei bija 7 gadi. Tēvs sācis pastiprināti lietot alkoholu. Lai ģimenei netrūktu pārtikas, Liene katru pavasari piemājas dārziņā audzē dārzeņus pašpatēriņam. Lai studētu un veidotu savu dzīvi, Lienei ļoti būti nepieciešams Draugu atbalsts! Septembra ziedotāji: Rūta Dimanta, Mareks Indriksons, Ansis Bērziņš, Svjatoslav Busigin, Uldis Sperga.

08.09. Ziedotāja Sarmīte Andersone Šveics ielūdz savus jaunos stipendiātus svētku vakariņās.


Ziedotāja Sarmīte Andersone-Šveics un stipendiātes Elita Medne, Inese Serda, Anna Jēkabsone.

08.09. Ziedotājas Māras Dāvis mērķziedojums ārstes Hermīnas Mednis piemiņas stipendijai.

09.09. VF prezentācija AB.LV fonda organizētajā programmas "Atbalsts nevalstisko organizāciju neaizskaramo kapitālu un rezerves fondu veidošanai" noslēguma pasākumā.


Vītolu Ģimene

09. 09. No šodienas 2007. gada pārskats, pateicoties ziedotājam Kārlim Streipam, lasāms arī angļu valodā. Paldies!

 


Kārlis Streips


 

15.09. Tikšanās ar akadēmiskās vienības ‘‘Austrums” biedru Valteru Grīnbušu no ASV.

15.09. Mēŗkziedojums Viļa un Carolinas Vītolu stipendijām.

18.09. Mērķziedojums Adelaides Latviešu biedrības- Benitas Vembris piemiņas stipendijai.


Benita Vembris

20.09. – 26.09. Vītolu fonda darbinieces Linda Rihtere un Inna Mogutova, pateicoties ziedotājam Aldim Kušķim, devās ceļojumā uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā.


Inna Mogutova un Linda Rihtere

 

23.09. Ziedotājas Birutas Celmas tikšanās ar mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendiāti Agnesi Razgaiti, kura studē LU Ekonomikas un vadības fakultātē.


Agnese Razgaite un Biruta Celms

24.09. Fondā viesojas ziedotājs Aivars Slucis.


Aivars Slucis

25.09. Fondā viesojas Vera Diwisch no Vācijas. Viņai, lasot rakstus avīzē LAIKS, izlēmusi, Vītolu fondu iekļaut savā testamentā. Tiek parakstīts nodoma līgums, Veras Līces Diwisch stipendijas novēlētas Alūksnes novada jauniešiem, kā arī priekšroka tiem, kas studēs farmācijas vai mākslas nozarē.


Vera Diwisch

26.09. Fondā viesojas Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda valdes loceklis Andrievs Eiche. Sarunas laikā Andrievs izlemj, ka labas lietas jādara neatliekot uz vēlāku laiku. Tiek parakstīts līgums par Dainas Eiches piemiņas stipendiju, kas novēlēta Aizputes novada studentei, kas studē ekonomiku.


Andrievs Eiche

29.09. Ziedotājs Aivars Slucis savus stipendiātus ielūdza uz svētku vakariņām Teātra bāra restorānā. Vakars bija patiesi izdevies.


No kreisās otrajā rindā: stipendiāts Dagnis Keišs, Dāvis Priede No kreisās pirmajā rindā: stipendiāts Kristaps Bolšings, ziedotājs Aivats Slucis un stipendiāte Māra Šneidere.

ZIEDOJUMI SEPTEMBRĪ

  Elfrīdas un Jāņa Rutku fonds Ls 8400
  SIA Pure Food Ls 5400
  Tania S. Sweet tetaments /$10000/ Ls 4975
  John Rūvalds Ls 4501
  Vilis un Carolina Vītoli Ls 2800
  ERGO Ls 1995
  Leopolds un Kristīne Klišāni Ls 1400
  Raivis Aršauskis Ls 1400
  Adelaides latviešu biedrība Ls 1375
  Renāte Dubure Ls 1300
  Jānis Ķirsis Ls 1080
  Ingrīda Ķirse Ls 1080
  Maija Ziedaine Ls 762
  Māris Slokenbergs Ls 350
  Māra Dāvis Čeks $10000
  Ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņai
  Mirdza Gulēna -Radcliffe Ls 190
  Ulda Gravas jubilejas stipendijai
  Kārlis un Maija Račevski / čeks $300/

  $ 300

  Ls 146
  KOPĀ Ls 37154 + $ 10000

Paldies ziedotājiem!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us