Ziedotāju-stipendiātu tikšanās oktobrī

Oktobris bijis bagātīgs ar tikšanām:

6. oktobrī jauniešus uz vakariņām restorānā “Martinelli” bija aicinājusi ziedotāja Rita Kaimiņa. Stipendiāts Toms Pulle stāsta: “Bija prieks satikt ne tikai savu ziedotāju, bet arī uzzināt, kā gads pagājis pārējiem stipendiātiem. Vairāku stundu garumā ienirām interesantās sarunās un diskusijās par to, kā katram veicies vai neveicies, kādi jauni notikumi pasaulē un daudz ko citu. Bija ļoti jauki pavadīt pēcpusdienu mierīgā un draudzīgā gaisotnē. Liels paldies ziedotājai Ritai!”


Ziedotāja Rita Kaimiņa ar stipendiātiem

17. oktobrī ar saviem stipendiātiem svinīgā gaisotnē “Riga Islande Hotel” restorānā tikās Māra un Josips Hrgetič. Pēc kopīgā pasākuma stipendiāte Rēzija teic: “Bija liels prieks un gods satikt mūsu ziedotājus Hrgetič ģimeni! Iepazināmies tuvāk, runājām par saviem hobijiem, interesēm un nākotnes plāniem, kopīgi smējāmies un vērtīgi pavadījām laiku! Lai arī tikāmies pirmo reizi, bija sajūta, ka visi esam pazīstami jau sen. Paldies par šo brīnišķīgo atmosfēru!”

Hrgetič ģimene ar stipendiātiem

17. oktobrī uz tikšanos restorānā “Martinelli” stipendiātus pulcēja ziedotāja Daina Bīriņa. Pateicoties ziedotājas atbalstam, palīdzību šajā studiju gadā saņem divi jaunieši: Ainārs Kiserovskis (JVLMA, Kordiriģēšanas programmas 2. kurss) un Krista Fadejeva (RSU, Medicīnas programmas 1. kurss). Jaunieši bija patiesi gandarīti par iespēju dzirdēt ziedotājas domas, kā arī dalīties savos viedokļos, un saka lielu paldies par iedvesmojošo vakaru!

Ziedotāja Daina Bīriņa ar stipendiātiem

20. oktobrī ziedotāji Sanita Upleja-Jegermane un Gints Jegermanis restorānā “Casa Nostra” iepazinās ar stipendiātu Viesturu Romku. “Tikties ar Jegermaņa kungu un Uplejas - Jegermanes kundzi bija ļoti sirsnīgi un interesanti. Vakariņu laikā sapratu, cik jauki runāt ar inteliģentiem cilvēkiem, ar kuriem saista kopīgas intereses, vienlaikus dodot iespēju daudz ko mācīties. Fantastiska sarunu “pēcgarša”! Paldies ziedotājiem par iespēju!“ pēcāk teica Viesturs.


Gints Jegermanis, stipendiāts Viesturs Romka un Sanita Upleja-Jegermane

20. oktobrī Zeidenbergu ģimene (Sandra Zeidenberga-Jansone un Ēriks Jansons) tikās ar savām atbalstāmajām jaunietēm. Līva Ratniece dalās iespaidos: "Gaiši un sirsnīgi! Tā es varētu raksturotu aizvadīto tikšanos ar Zeidenbergu ģimeni. Sarunu laikā iepazinām viens otru, pārrunājām studiju procesu un nākotnes plānus gan mūsu zinību ceļā, gan globālā mērogā. Ziedotāji iedvesmo darīt, jo tic mūsu spēkiem, un mēs sakām lielu, lielu paldies!"

Sandra Zeidenberga-Jansone un Ēriks Jansons ar stipendiatēm un fonda valdes priekšsēdētāju Vitu Diķi

22. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā tika aizvadīta Latvija Zonta klubu rudens sanāksme kopā ar D21 gubernatori Mariku Rindborgu Holmgrenu un D21 fonda vadītāju Kristīni Railanderu Bergkvistu, kuras laikā Latvijas Zonta klubu stipendijas koordinatore Iveta Rībena iepazīstināja pārējās zontas ar šī gada stipendijas saņēmēju Paulu Pelēko, kura studē Rīgas Stradiņa universitātes Fizioterapijas nodaļas 1. kursā.Stipendijas koordinatore Iveta Rībena ar stipendiāti Paulu Pelēko

31. oktobrī iepazīties ar šī gada Valža Muižnieka piemiņas stipendijas saņēmēju Lanu Emīliju Ozolu bija lēmusi ziedotāja Lalita Muižniece. Lana studē par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Pēc tikšanās jauniete bija patiesi gandarīta par labestību un dzīvesprieku, ko saņēma no savas ziedotājas, un teic lielu paldies par šādu iespēju. Tā noteikti būs sarunu pēcpusdiena, kas vēl ilgi paliks atmiņās.