"Daugavas vanagu" Anglijas fonda stipendija /2005/


"Daugavas Vanagu" Anglijas fonda valde 2005. gadā: Pirmā rinda no kreisās- Uldis Reveliņš, Paulis Vanags, Kūrs Birzgalis, Ruta Parrisa, Alfons Lindens Otrā rinda no kreisās - Ādolfs Sīlis, Laimons Ceriņš, Gunārs Spodris, Krišs Ligers.

“Daugavas Vanagu” (DV) Anglijas fonds dibināts, lai īstenotu Cedelgemā dibinātās organizācijas ‘‘Daugavas Vanagi” idejisko darbu, pulcējot bijušos leģionārus un citus latviešus kultūrai, materiālajai aprūpei un vadītu viņu dzīvi nacionālā garā.

"Daugavas Vanagu” fonds (DVF) nav centies izcīnīt sev īpašu vietu latviešu sabiedrībā. Fonda locekļi par visu augstāk likuši godīgumu, pazemību, kā arī pašaizliedzīgu darbu savas tautas un tautiešu labā. Ar lielu pienākuma un atbildības sajūtu katrs DVF dalībnieks veic uzticētos uzdevumus, iespēju robežās ziedo savu brīvo laiku un līdzekļus un ir pārliecināti, ka katra uzdevums ir darīt visu iespējamo, lai palīdzētu tiem, kam dzīves apstākļi ir grūtāki. Sabiedrības novērtējums arvien bijis atzinīgs, kas izteikts gadu no gada augošā trimdas sabiedrības materiālajā un morālajā atbalstā organizācijas mērķiem.

Šodien DVF ir visu nacionāli domājošo latviešu organizācija, kuri atzīst līdzšinējās karavīru cīņas par Latvijas brīvību un arī paši kalpo šim mērķim. Piederību organizācijai nosaka katra latvieša dedzīgā sirds, kam piemīt mīlestības griba palīdzēt grūtdieņiem un kalpot Latvijas brīvības centieniem.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums