Sidnejas Latviešu biedrības - Elvīras Palavas piemiņas stipendija


Sidnejas Latviešu biedrības pārstāvji

Sidnejas latviešu biedrība dibināta 1952. gadā. Biedrības dibinātāji: Felikss Brūvelis, Bruno Strazdiņš, Aleksandrs Rolavs, Vilis Motmillers, Juris Andersons, Elvīra Miezis-Plūme, Pēteris Laiviņš, Mārtiņš Siliņš, Roberts Studāns, Jānis Krauklis un Jānis Lūsis. Tās devīze ir Kronvalda Ata vārdi: “Mosties, celies, strādā!”

Sidnejas latviešu biedrības mērķis ir veicināt un atbalstīt biedrības biedru un Sidnejas latviešu saimes sabiedrisko un kultūras dzīvi: Sidnejas latviešu biedrības Dāmu kopu un informācijas biļetenu “Ritums’’, Sidnejas latviešu teātri, Sidnejas latviešu vīru kori, Sidnejas latviešu jaukto kori, tautas deju kopu “Jautrais pāris”, Sidnejas latviešu biedrības vidusskolu, Sidnejas latviešu biedrības pamatskolu, Sidnejas latviešu biedrības spēļu grupu, veco ļaužu aprūpi “Laima”, grāmatnīcu “Rīga”, vokālo ansambli “Jaunais vējš”, muzikālo ansambli “Kas tie tādi” un sporta kopu “Spars”.

Sidnejas latviešu biedrība iesaista Sidnejas latviešu jaunatni latviešu sabiedrībā, veicinot un finansiāli atbalstot viņu piedalīšanos latviešu skolās, kultūras dienās, jaunatnes dienās, Annas Ziedares vasaras vidusskolā, 3x3 saietos un vietējās latviešu organizācijās.

Biedrība atbalsta arī Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē un Latviešu Jaunatnes apvienību Austrālijā.

Finansiāla palīdzība tiek sniegta arī tautiešiem Tēvzemē. Tā kā viens no šīs biedrības mērķiem vienmēr ir bijis atbalstīt Latvijas un Austrālijas sadarbību kultūras un izglītības jomā, Sidnejas latviešu biedrība sniedz iespēju iegūt izglītību trim topošajiem latviešu valodas un literatūras skolotājiem.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums