Privātpersonu

 

Oskara un Irenes Dumpju stipendija

Andreja Alfreda un Silvijas Zeltkalnu ģimenes stipendija

Draugu stipendija

Viļa un Carolinas Vītolu stipendija

Guntara Kokoreviča stipendija

Visvalža un Māras Sniedžu stipendija

Pētera, Annas Māras un Kristiana Hrgetič stipendijas

Astrīdas un Gundara Strautnieku stipendija

Ata Bredovska un Balvas-Kūlas Bredovskas stipendija

Maldas un Raimonda Vernera Dzelzkalnu stipendija

Āboliņa-Elsiņa stipendija

Andra un Holly Āboliņu stipendija

Ināras un Gunāra Reiņu stipendija

Vaidas Miķītes Jordan stipendija
Neal F.Jordan stipendija

Ingrīdas Ķirses stipendija

Gunāra un Renātes Duburu stipendija

Valsts prezidentes Vairas Vikes-Freibergas stipendija

Ineses Auziņas-Smitas un Rodžera Smita stipendija
Kristīnes Anstrats un Janet Geovanis stipendija
Andra un Daces Dārziņu stipendija
Sandras Kalnietes stipendija
Edvīna Samuļa stipendija
Jāņa Neiburga un Natālijas Ritters-Neiburgs stipendija
Noras Mičules stipendija
Zaigas Alksnes-Phillips stipendija
Pauderu ģimenes stipendija
Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu stipendija
Väino V.Keelmann stipendija
Matīsa Dāvja un Līgas (dzimusi Upeslāce) Kukaiņu stipendija
Beņķu-Rubeņu ģimenes stipendija
Advokātes Ilzes Šulces stipendija
Viestura Neimaņa stipendija
Krogzemju dzimtas stipendija
Jāņa Vilgerta stipendija
Montas un Anša Grasmaņu stipendija
Raymond Lawrence Drake stipendija
Puteņu ģimenes stipendija
Alfrēda un Ludmilas Raisteru stipendija
Lindas Ezergailis stipendija
Jāņa un Ellas Dambergu stipendija un Jāņa un Ernas Binderu stipendija
Ginta Salnāja stipendija
Leču ģimenes stipendija
Noras Liepas stipendija
Modra un Gitas Zandbergu stipendija
Jāņa Luca stipendija
Morusu ģimenes stipendija
Sanitas Uplejas un Ginta Jegermaņa stipendija
Ulda Caunes stipendija
Ata Švinkas stipendija
Māras Dāmes stipendija
Ievas Teteres stipendija izaugsmei
Līgas un Edgara Ružu stipendija
Maculēviču ģimenes stipendija
Romānu ģimenes un Jāņa Ritmaņa stipendija
Dainas Bīriņas stipendija
Gundara Ozola stipendija
Baibas Priedītes stipendija
Līgas Peisenieces stipendija
Paula Dandzberga stipendija
Jāņa Apsīša stipendija
Spravņiku ģimenes stipendija
Dakuļu ģimenes stipendija

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums