Elgas Rodzes-Ķīselis piemiņas stipendija

Elga Rodze –Ķīsele, dzejniece, žurnāliste, politiķe, sabiedriska darbiniece, dzimusi 1923. gadā Rīgā. Otrā pasaules kara laikā viņa ar māti izceļoja uz Vāciju, bet 1950. gadā devās uz Austrāliju. Elga Rodze –Ķīsele dzīvojusi Pertā, Adelaidē, Sidnejā. Viņa salaulājās ar Latvijas Brīvības cīnītāja un policijas inspektora dēlu Visvaldi. Elga pievienojās Daugavas Vanagiem, bijusi Pertas, Sidnejas un Austrālijas Vanadžu kopas vadītāja, apbalvota ar DV nozīmi zeltā.

Elga aktīvi iesaistījās  arī politikā- 1966. gadā kandidēja kā Austrālijas liberāļu kandidāte Federālās valdības  vēlēšanās.  Sidnejas latviešu sabiedrībā viņa vadījusi Sidnejas teātra literāro sekciju. Kā dziesmu teksta autore un režisore piedalījusies ,,Kaleidoskopa” sarīkojumos, rakstījusi recenzijas  par latviešu teātra izrādēm un neskaitāmus rakstus avīzēm un Sidnejas latviešu mēnešrakstam ,,Ritums’’ par latviešu valodu, literatūru un politiku, piedalījusies radio raidījumu sagatavošanā latviešu valodā. Elga Rodze – Ķīsele aizgāja Mūžībā 2011. gada 21. martā.

Elgas Rodzes piemiņas stipendiju dibina Raimonds Krauklis un Pēteris Strungs.

Raimonds Krauklis dzimis 1924.gada martā Rīgā, 19 gadu vecumā iesaukts latviešu leģionā. Karam beidzoties, no Vācijas izceļojis uz Austrāliju, strādājis virszemes ogļraktuvēs. Sidnejā iesaistījies sabiedriskajā darbā, bijis latviešu biedrības un sporta valdes loceklis. Viens no Sidnejas latviešu vīru kora dibinātājiem, kurā pats dziedājis vairāk nekā 57 gadus. Piedalījies 5 Vispārējos latviešu dziesmu  un deju svētkos, arī 2013. gada Vispārējos Dziesmu svētkos Latvijā. Raimonds Krauklis mūžībā devies 2020.gada 24.oktobrī. Atvadu vārdus lasiet > šeit <.

Pēteris Strungs dzimis 1928. gada 18. decembrī Bārta pagasta „Raibuļu” mājās.  1945. gada 21. janvārī ar ģimeni izceļojis uz Vāciju. 1949. gadā 1. septembrī nokļuvis Austrālijā, Sidnejā. Pēteris Strungs nodibinājis savu rudzu maizes cepšanas uzņēmumu. 1955. gadā viņš salaulājās ar Līgu Laktiņu.  Ģimenē auga meitas Ināra, Kristīne, Silvija, Sarma (meita Sandra mirusi 1958. gadā). Tagad ir kupla mazbērnu saime. Pēteris Strungs rosīgi darbojas Sidnejas latviešu sabiedriskajā un sporta dzīvē.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums