Ērika Brītiņa piemiņas stipendija

Ēriks Brītiņš dzimis 1923. gada 8. martā. Kopš 1944. gada viņš bija Latvijas Nacionālajā teātra aktieris. Viņa radošais mūžs no aktiera gaitu sākuma līdz mūža beigām saistīts ar šo teātri. Ērika Brītiņš vienlīdz talantīgi atveidoja gan lielākas, gan mazākas lomas.

Aktiera karjeras sākumā gaišā personība un ārējie dotumi uz ilgu laiku noteica jaunā aktiera lomas – zēnus un liriskus jaunekļus. Vēlāk svarīga vieta mākslinieka daiļradē bijusi Rūdolfam Blaumanim. Īpaši mīļas viņam bija lomas Rūdolfa Blaumaņa lugu iestudējumos. Vairākkārt viņš atveidojis arī pašu rakstnieku.

Ēriks Brītiņš piecdesmit gadu garumā bija Latvijas Nacionālā teātra tradīciju uzturētājs un kopējs. Īpašs viņa nopelns bija Teodora Valdšmita iedibinātās neoficiālās kopas Ļembastnieki uzturēšana, kuras galvenais uzdevums – neļaut gaist aizsaulē aizgājušo teātra mākslinieku piemiņai. Ērika Brītiņa balss tembrs, viņa skatuves runas tehnika un vokālā prasme daudz izmantota Latvijas Radioteātrī. Ar viņa pasaku varoņu ierakstiem izaugušas vairākas paaudzes. No 1975. līdz 1988. gadam viņš kā režisors veidojis arī radio iestudējumus.

Ēriks Brītiņš bija ne tikai talantīgs skatuves mākslinieks, bet arī sirsnīgs, atsaucīgs un labestīgs attiecībās gan ar kolēģiem, gan citiem sev tuvajiem cilvēkiem. Viņa krustdēls Andris Kļaviņš dibina stipendiju aktiera Ērika Brītiņa piemiņai, kas tiek piešķirta topošajiem skatuves māksliniekiem.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us